Excess-3 (XS-3) on järjestelmä jota käytetään joissakin vanhoissa tietokoneissa kymmenjärjestelmän lukujen esittämiseen. Excess-3 -järjestelmässä jokainen numero esitetään neljällä bitillä kuten BCD-koodissa, mutta Excess-3-koodissa jokaiseen lukuun lisätään 3. Excess-3-koodia kutsutaan myös kolmella lisätty -koodiksi.

Kymmenj XS-3   Kymmenj XS-3
 0   0011    5   1000
 1   0100    6   1001
 2   0101    7   1010
 3   0110    8   1011
 4   0111    9   1100

Esimerkiksi luku 127 = (0100,0101,1010).

XS-3 koodin etuna on se, että vähennyslaskuissa voidaan käyttää yhdeksän komplementtilaskentaa (vrt. kahden komplementti). Myös se, että luvussa ei koskaan pitäisi esiintyä nollia voi auttaa tunnistamaan virheitä.