Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä

Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä, (engl. ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System) on vuonna 1989 Erasmus-ohjelman puitteissa luotu eri maiden välisten erilaisten opintojen mittausjärjestelmien vertailutyökalu, joka on kehittynyt vuonna 1999 alkaneen Bolognan prosessin aikana eurooppalaiseksi standardiksi korkeakouluopintojen laajuuden (opiskelijoiden opintotavoitteiden saavuttamiseen käytetyn keskimääräisen työmäärän) ja arvostelun keskinäisen vertailun mahdollistamiseksi.

Mitoitus perustuu arvioon lukuvuoden mittaisen täysipäiväisen koulutusohjelman vaatimasta 1500-1800 tunnin työstä. Yhden lukuvuoden pituus vastaa 60 ECTS-opintopistettä, joten yksi ECTS vastaa noin 25-30 tuntia työtä. Pisteitä kertyy opiskelijalle vain läpäistyistä opinnoista, ei opiskeluajasta.

Nykyiset järjestelmät

muokkaa
Maa Opintoyksikköjä vuodessa Mittayksikkö
Eurostandardi (Bolognan prosessi) 60 ECTS
Englanti, Wales ja Pohjois-Irlanti 120 credits
Alankomaat 60 studiepunten
Viro 60 (euroopa) ainepunkt (EAP)
Suomi 60 opintopiste, studiepoäng
Norja 60 studiepoeng
Skotlanti 120 credits
Ruotsi 60 högskolepoäng (07/2007->)
Italia 60 crediti formativi universitari (CFU)
Portugali 60 créditos

Vanhat järjestelmät

muokkaa
Maa Opintoyksikköjä vuodessa Mittayksikkö
Suomi 40 opintoviikko
Saksa 40 Semesterwochenstunden
Ruotsi 40 poäng
Viro 40 ainepunkt (AP)
Alankomaat 42 studiepunten

Kritiikki

muokkaa

Opintoviikoista opintopisteisiin siirtyminen on suoritettu paikoin ilman tarvittavia lisäresursseja, minkä takia vaadittua kurssien työmäärän analysointia ei ole pystytty tekemään vaan on käytetty jopa suoraa muuntokerrointa.lähde? Opintosisältöjen vertailukelpoisuuden saavuttaminen on huomattu mahdottomaksi, sillä samansisältöisistä opinnoista voi saada eri määrän opintopisteitä jopa saman korkeakoulun sisällä.kenen mukaan?

Arvosana-asteikko

muokkaa

ECTS:n kuuluu myös arvosana-asteikko, joka on seuraavanlainen:

Arvosana Määritelmä Osuus suorituksista
A Erinomainen 90%–100%
B Erittäin hyvä 65%–90%
C Hyvä 35%–65%
D Tyydyttävä 10%–35%
E Välttävä 0%–10%
FX Hylätty; vaatii lisää työtä
F Hylätty; vaatii paljon lisää työtä

Katso myös

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa