Etnonyymi

etnisen ryhmän nimitys

Etnonyymi (kreikan sanoista ἔθνος, éthnos, 'kansakunta' ja ὄνομα, ónoma, 'nimi') on nimi, jolla viitataan tiettyyn etniseen ryhmään, kuten kansaan tai heimoon. Etnonyymit voidaan jakaa kahteen kategoriaan: eksonyymeihin (nimiin, jossa ulkopuolinen ihmisryhmä on nimennyt etnisen ryhmän) ja endonyymeihin (itsemääritetty: etninen ryhmä itse on luonut nimen ja käyttää sitä).[1][2]

Esimerkiksi saksalaiset ovat Saksan hallitseva etninen ryhmä. Etnonyymi saksalaiset on eksonyymi, koska kyseisellä suomenkielisellä ilmaisulla viitataan saksalaisten etniseen ryhmään vain Suomessa. Eksonyymi on myös englanninkielisten ilmaisu the Germans, joka juontuu latinasta. Autonyymi puolestaan olisi saksalaisten itsensä käyttämä die Deutschen. Muita esimerkkejä saksalaisiin viittaavista eurooppalaisten kielten ilmaisuista ovat ranskan Allemands, italian tedeschi, ruotsin tyskar ja puolan Niemcy.

Muutokset ajan myötä muokkaa

Etnonyymit voivat muuttaa luonnettaan ajan myötä: alun alkujaan sosiaalisesti hyväksyttäviä nimistä voidaan myöhemmin pitää loukkaavina. Esimerkiksi ilmaisua mustalaiset on ennen käytetty viittaamaan romaneihin. Myös afroamerikkalaisista käytettävät etnonyymit ovat kokeneet muutoksen: mahdollisten negatiivissävytteisten tai loukkaavien ilmaisujen sijasta nykyään suositaan eksonyymiä afroamerikkalainen tai afrikkalais-amerikkalainen. Esimerkiksi neekeri-sanan loukkaavuutta perustellaan sillä, että sitä on historiallisesti käytetty negatiivisesti leimaavissa konteksteissa neutraalien sijaan. Sanalla on viitattu muun muassa ”ihmisryhmään, joka on tyypillisesti kuvattu tyhminä alkuasukkaina, huvittavina luonnonlapsina tai julmina pakanoina.” Ilmaisu liittyy vahvasti myös hierarkkiseen rotuajatteluun.[3]

Lähteet muokkaa

  1. Kielitiede:etnonyymi Tieteen termipankki. Viitattu 29.04.2018.
  2. ethnonym English Oxford Living Dictionaries. Arkistoitu 1.9.2017. Viitattu 29.04.2018.
  3. Raittila, Pentti: Etnisyys ja rasismi journalismissa (pdf) 2002. Suomen Journalistiliitto. Viitattu 29.04.2018.
 
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:Ethnonym