Etelä-Karjalan kansalaisopisto

Etelä-Karjalan kansalaisopisto on yksityinen säätiön ylläpitämä opisto, joka tarjoaa opetusta Lappeenrannan ja Luumäen kuntien alueella. Opisto aloitti toimintansa 1. elokuuta 2005 alueella pitkään toimineiden Lappeenrannan Työväenopiston ja Saimaan Kansalaisopiston yhdistyttyä.

Etelä-Karjalan kansalaisopisto on valtionavun alainen vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa opetusta muun muassa taito- ja taideaineissa, kielissä, liikunnassa, tietotekniikassa, musiikissa, filosofiassa ja yhteiskunnallisissa aineissa.

Opistossa on noin 13 000 opiskelijaa. Opistolla on kolme päätoimista opettajaa taito- ja taideaineissa ja kielissä sekä noin 150 tuntiopettajaa. Eniten tarjotaan liikunnan, kielten ja kädentaitojen opetusta.

Aiheesta muualla

muokkaa