Avaa päävalikko

Etävanhempi on lasten huoltaja, jonka luona lapset eivät pääsääntöisesti asu, mutta joka on kuitenkin jaetun huoltajuuden myötä lasten virallinen huoltaja.

Suomessa etävanhempi maksaa elatusmaksuja lapsistaan. Maksujen lisäksi hän elättää lapsensa suoraan luonapitopäivinä. Kun vanhemmuus on jaettu, molemmat vanhemmat maksavat itse elatuskulut, eikä rahaa vanhempien välillä yleensä siirry. Suomessa yhteiskunta maksaa lapsilisät sille vanhemmalle, jonka luona lapset virallisesti ovat kirjoilla. Ruotsissa lapset voivat olla kirjoilla molemmilla vanhemmilla.[1] Etävanhemmalla ei ole oikeutta normaaleihin lapsiperhetukiin, joita ovat esimerkiksi perheellisen asumistuki, elatusapu tai -tuki, lapsilisät, maksuhuojennukset ja ulosoton perhesuojarajat.

Suomen järjestelmää on kritisoitu siitä, että lapsi voi olla kirjoilla vain lähivanhemmallaan, vaikka tämä käytännössä asuisi myös etävanhempansa luona. Tämän on katsottu asettavan vanhemmat taloudellisesti eriarvoiseen asemaan.[2]

LähteetMuokkaa