Erotusmenetelmä

tapa erottaa aineita toisistaan

Erotusmenetelmä tai erottelumenetelmä on keino, jolla sekoittuneita aineita ja materiaaleja voidaan erottaa osiinsa. Kaivostekniikassa puhutaan tästä nimellä rikastus.

Erotusmenetelmiä ovat esimerkiksi: