Epilimnion tarkoittaa järven pintakerrosta lämpötilakerrostuneisessa järvessä. Kerros on sekoittunut tasaisesti. Epilimnion on termokliinin yläpuolella ja kerros eroaa alempana olevasta metamolimnionista tiheyden perusteella. [1]

Kuva näyttää kerrostuneisuuden ja veden pystysuuntaisen sekoittumisen dimiktisessä järvessä. Dimiktinen järvi sekoittuu kahdesti vuoden aikana.

Lämpötila epilimnionissa on korkein kesällä ja kylmin talvella. Nämä lämpötilaerot erottavat epilimnionin muusta vesipatsaasta. Kerros on tärkeä fysikaalisille ja ekologisille prosesseille. [2]

Lähteet muokkaa

  1. Water on the Web: Density Stratification waterontheweb.org. October 07, 2015. Viitattu April 21, 2022.
  2. Wilson HL, Ayala AI, Jones ID, Rolston A, Pierson D, de Eyto E, Grossart HP, Perga ME, Woolway RI, Jennings E. 2020. Variability in epilimnion depth estimations in lakes. Hydrol. Earth Syst. Sci. 24:5559-5577