Entsyymikinetiikka tarkastelee entsyymin kinetiikkaa eli toiminnan nopeutta. Entsyymikinetiikkaa tutkittaessa tutkitaan entsyymin katalyyttistä aktiivisuutta eli katalysointikykyä. Entsyymin reagoidessa substraatin kanssa ensin syntyy entsyymi-substraattikompleksi, joka sitten jakaantuu entsyymiksi ja lopputuotteeksi. Kompleksin muodostuminen tapahtuu nopeammin kuin sen jakaantuminen. Kun entsyymi on kyllästynyt substraatin suhteen, sen katalyyttinen aktiivisuus on suurimmillaan.[1] Mitä suurempi on aineen substraattipitoisuus, sitä nopeammin tapahtuu entsyymin nopeuttama reaktio. Entsyymikinetiikkaa esitetään Michaelis-Mentenin yhtälön avulla. Substraattipitoisuuteen puolestaan liittyy Michaelis-Mentenin vakio.[2]

Lähteet muokkaa

  1. Entsyymikinetiikkaa Solubiologia. 2006. Solunetti. Viitattu 14.7.2023.
  2. Entsyymikinetiikkaa Solubiologiaa. 2006. Solunetti. Viitattu 14.7.2023.