Elektroninen polttoaineen ruiskutus

Elektroninen polttoaineen ruiskutus (engl. Electronic Fuel Injection, EFI) on polttomoottoreissa käytetty polttoaineen syöttämisestä palotilaan huolehtiva elektroninen järjestelmä.

Polttoaineen ruiskutusjärjestelmän toiminta.

EFI-järjestelmissä polttoaineen ja ilman seos lasketaan erilaisten anturien antamien tietojen avulla. EFI-yksikkö laskee polttoaineen määrän oikeaksi suhteutettuna erilaisiin olosuhteisiin moottorin sisällä ja ympäröivässä ulkoilmassa.