Avaa päävalikko

Eläinsuojelurikos on rikos, jossa eläintä tai eläimiä kohdellaan julmasti tai tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa aiheuttaen. Rikos voi olla tahallinen tai törkeän huolimattomuuden seurausta. Eläin tai eläimiä saatetaan pahoinpidellä, rasittaa liikaa, jättää vaille hoitoa tai ravintoa; rikos voi toteutua myös eläinkuljetuksen aikana. [1][2][3]

Suomessa eläinsuojelurikoksen eri vakavuusasteet - lievä, "tavallinen" ja törkeä eläinsuojelurikos - on kuvattu Rikoslain 17 luvun pykälissä 14, 14a ja 15.[1][4][5] Vuosista 2011–2013 tehdyn yhteenvedon mukaan alle joka kymmenes eläinsuojelurikos oli törkeä.[6] Sakko- tai vankeusrangaistuksen lisäksi varsinaisesta eläinsuojelurikoksesta voi seurata eläintenpitokielto, jollainen tulee lain mukaan antaa likipitäen aina rikoksen törkeän tekomuodon tapauksessa, mutta kielto voi seurata lievemmistäkin rikosmuodoista.[7] Rikosta lievempi rike on Eläinsuojelulain pykälän 54 kuvaama eläinsuojelurikkomus, josta yleensä seuraa sakkorangaistus.[2]

Elintarviketuotantoon osallistuvien eläinten hyvinvointia valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), joka myös pitää yllä rekisteriä eläintenpitokieltoon määrätyistä henkilöistä.

Eri törkeysasteen eläinsuojelurikos Suomen rikoslaissaMuokkaa

14 § Eläinsuojelurikos
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta pahoinpitelemällä, liiallisesti rasittamalla, jättämällä tarpeellista hoitoa tai ravintoa vaille tai muuten
1) eläinsuojelulain (247/1996)[2] tai sen nojalla annetun säännöksen,
2) eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006)[3] tai sen nojalla annetun säännöksen,
3) eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 liitteen I taikka
4) eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009
vastaisesti kohtelee eläintä julmasti tai tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa aiheuttaen, on tuomittava eläinsuojelurikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
14a § Törkeä eläinsuojelurikos Jos eläinsuojelurikoksessa
1) rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla,
2) rikoksen kohteena on huomattavan suuri määrä eläimiä tai
3) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä eläinsuojelurikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
15 § Lievä eläinsuojelurikos
Jos eläinsuojelurikos, ottaen huomioon aiheutetun kärsimyksen, kivun tai tuskan vähäisyys tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä eläinsuojelurikoksesta sakkoon.

LähteetMuokkaa

  1. a b Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 14 § Eläinsuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
  2. a b c Eläinsuojelulaki (4.4.1996/247) Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
  3. a b Laki eläinten kuljetuksesta (29.12.2006/1429) Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
  4. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 15 § Lievä eläinsuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
  5. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 14a § Törkeä eläinsuojelurikos Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014
  6. Alle joka kymmenes eläinsuojelurikos on törkeä 30.12.2013. yle.fi. Viitattu 19.9.2014.
  7. Rikoslaki (19.12.1889/39), 17 luku - Rikoksista yleistä järjestystä vastaan, 23 § Eläintenpitokielto Ajantasainen lainsäädäntö, Finlex, finlex.fi, viitattu 19.9.2014

Aiheesta muuallaMuokkaa