Eksergoninen reaktio liittyy mikrobiologiaan ja esimerkiksi vedyn tuottamiseen mikrobimetaboliassa. Toisin sanoen mikrobit käyttävät aineita ravinnokseen ja saavat energiaa. Monet kemolitotrofit käyttävät energialähteenään, tämä tarkoittaa kemiallista epäorgaanista pelkistintä.

Kemiassa ja polttotekniikassa vastaava termi on eksoterminen, lämpöä vapauttava.