Ekologinen virhepäätelmä

Ekologinen virhepäätelmä on argumentaatiovirhe, joka merkitsee yksilötason päätelmien tekemistä kollektiivitason korrelaatiosta. Se on sukua väärälle kompositiolle sekä väärälle divisiolle. Ekologisen virhepäätelmän yleinen kaava on seuraava:

  1. A:lla on korrelaatio X:ään
  2. B on yksilötason osa A:ta
  3. Siispä B:llä on korrelaatio X:ään

Esimerkki: Lämpimällä säällä tapahtuu paljon hukkumiskuolemia. Laimi aikoo mennä uimaan lämpimänä päivänä. Siispä Laimi on kuolemanvaarassa.