EROEI (engl. energy returned on energy invested)[1] on energiantuotannon hyötysuhdetta kuvaava suhdeluku. Se on primäärienergialähteestä saatavan sekundäärienergian ja tähän tuotantoon käytetyn energian suhde.[2] EROEI luku 1 on siten ehdoton energiantuotannon kannattavuusraja, sillä silloin energian tuotantoon kuluu energiaa saman verran kuin siitä saadaan. Mitä suurempi suhdeluku on, sitä parempi hyötysuhde.[3]

Puupolttoaineen EROEI-suhdeluku on 30.

Vaikka EROEI-luku on periaatteessa yksiselitteinen, on ongelmana sen määrittely eli mikä lasketaan energiantuotantoon kuuluvaksi. Se ei myöskään ota kantaa sekundäärienergian käytettävyyteen.lähde?

EROEI-lukuja muokkaa

Kirjallisuudessa eri energialähteiden EROEI-arvoiksi on esitetty seuraavaa[4]lähde tarkemmin?.

Polttoaineet
Polttoaine EROEI Vaihteluväli
Puu 30
Kivihiili 65 50-85
Öljy 1930-luvulla 100
Öljy 1970-luvulla 25
Öljy 1990-luvulla 15
Maakaasu 15 10-20
Biopolttonesteet 1 0,5 - 2
Metanolia puusta 2,6[5] – 5,5[6]
Etanolia sokeriruo’osta (Brasilia) 8,3[6]
Etanolia maissista (USA) 1,38[6]
Öljyhiekat (Alberta, Kanada) 3,75[6]


Sähköntuotanto
Tapa EROEI Vaihteluväli
Vesivoima 12 6-40
Tuulivoima 18 5-30
Aurinkosähköpaneeli 8 1-15
Hiilivoima 8 5-11
Ydinvoima (PWR) 59[7] 1-72
Ydinvoima (DFR)[8] 1200[9] 1000[10]–2000[11]

Yhteys nettoenergiaan muokkaa

EROEI ja nettoenergia mittaavat energialähteen samaa ominaisuutta. Nettoenergia on primäärienergialähteestä saatavan sekundäärienergian ja tähän tuotantoon käytetyn energian erotus. Nettoenergia on tietty energiamäärä, EROEI on taas suhdeluku. Niiden välinen laskennallinen yhteys on seuraava:

 

toisin sanoen

 

Lähteet muokkaa

 • Dual Fluid Reactor (PDF) Institut für Festkörper-Kernphysik (IFK). 16.6.2013. Berlin, Germany. Viitattu 23.5.2015. (englanniksi)
 • Energy Analysis of Power Systems World Nuclear Association. Updated February 2015. London, United Kingdom. Arkistoitu 4.1.2015. Viitattu 23.5.2015. (englanniksi)
 • Partanen, Rauli; Paloheimo, Harri; Waris, Heikki: Suomi öljyn jälkeen. Helsinki: Into kustannus, 2013. ISBN 978-952-264-196-0.

Viitteet muokkaa

 1. Suom.: 'Saatu energia per investoitu energia.'
 2. Partanen et al. s. 46. Lainaus: "EROEI on lyhennys sanoista 'Energy Returned On Energy Invested' eli saadun energian suhde sen hankkimiseksi käytettyyn energiaan. Esimerkiksi jos neljän öljytynnyrin saamiseksi ylös lähteestä joudutaan käyttämään yhden tynnyrin energia, on tässä tapauksessa EROEI 4:1 eli neljän suhde yhteen."
 3. Partanen et al. s. 47. Lainaus: "Jos ihmiskunnan tuottaman energian EROEI on 5:1, menee ihmiskunnan käyttämästä energiasta 20 prosenttia energian tuotantoon. Loput 80 prosenttia on käytettävissä muihin toimintoihin, kuten ruuantuotantoon, koulutukseen, rakentamiseen, tavaroiden valmistukseen ja terveydenhuoltoon. EROEI 1:1 taas tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiskunnan energia menee energian hankintaan, jolloin mitään ei jää muuhun toimintaan."
 4. Marko Ulvila & Jarna Pasanen: Vihreä uusjako - fossiilikapitalismista vapauteen. Like.
 5. Cutler J. Cleveland, Robert Costanza, Charles A. S. Hall, Robert Kaufmann: Energy and the U.S. Economy: A Biophysical Perspective. (p. 894 Table 1.) Science, 31 August 1984, 225. vsk, nro 4665, s. 890–897. Artikkelin verkkoversio (pdf). Viitattu 23.8.2014. (englanniksi) (Arkistoitu – Internet Archive)
 6. a b c d Mulder, Kenneth & Hagens, Nathan & Fisher, Brendan: Burning Water: A Comparative Analysis of the Energy Return on Water Invested. (Table 3) AMBIO, February 2010, 39. vsk, nro 1, s. 30–39. doi:10.1007/s13280-009-0003-x. Artikkelin verkkoversio (pdf). Viitattu 23.8.2014. (englanniksi) (Arkistoitu – Internet Archive)
 7. World Nuclear Association, 2015. Table 2: Life Cycle Energy Ratios for Various Technologies. Taulukkomuotoinen esitys tehdyistä tutkimuksista. Mukana kirjoitushetkellä uusin arvo siitä rikastusmenetelmästä, joka on nykyisin käytössä.
 8. Dual Fluid Reaktor, eräänlainen sulasuolareaktori.
 9. IFK, 2013. s. 18. Arvioitu EROEI 500 MW laitokselle
 10. IFK, 2013. s. 28. Mainittu EROEI arvio 1000.
 11. IFK, 2013. s. 18. Arvioitu EROEI 1500 MW laitokselle.

Aiheesta muualla muokkaa