EINECS-numero

EINECS-numero (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) on Euroopassa kaupallisessa käytössä olevan kemiallisen aineen virallinen numero. EINECS-numero on seitsenmerkkinen XXX-XXX-X-tyyppinen numero, joka alkaa numerosta 200-001-8.

Katso myösMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa

Reachneuvonta: tiettyjen vaarallisten aineiden yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät