Tämä artikkeli käsittelee liike-elämän ja julkishallinnon muutosta. Digitaalisuus käsittelee asian teknistä puolta.

Digitalisaatio tai digitalisoituminen tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arkielämän toiminnoissa. Sen voidaan katsoa alkaneen 1980-luvun kotitietokoneiden käyttöönotosta. Lisäksi yhteisöllisyyden ja kansalaisdemokratian vaikutuskanavat ovat laajentuneet. Digitalisaatio on poistanut aikaan, tilaan, tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyviä rajoituksia kansalaisten vuorovaikutuksesta ympäröivän yhteiskunnan kanssa.[1]

Digitalisaatio on monimuotoistanut palvelutyötehtäviä.[1] Kehityskulku on muuttanut liiketoimintamalleja ja luonut uusia arvonlisäys- ja ansaintamahdollisuuksia.[2]

"Digitaalisen transformaation" käsite muokkaa

Alan kehitys on synnyttänyt käsitteen "digitaalinen transformaatio", jolle ei ole selkeää määritelmää, ja ajan myötä se saa yhä monimuotoisempia tulkintoja.

Suppeammassa merkityksessä "digitaalinen transformaatio " voi tarkoittaa "paperitonta toimistoa" tai "digitaalisen liiketoiminnan kypsyyden" saavuttamista, joka vaikuttaa sekä yksittäisiin yrityksiin että kokonaisiin yhteiskunnan segmentteihin, kuten hallintoon, joukkoviestintään, taiteeseen, lääketieteeseen ja muihin tieteisiin. Digitaaliset ratkaisut edistävät uudenlaisia ​​innovaatioita ja luovuutta sen sijaan, että ne vain parantaisivat ja tukevat perinteisiä menetelmiä.

Digitaalinen transformaatio on suuri haaste ja mahdollisuus. Digitaalisia muutoksia suunniteltaessa organisaatioiden tulisi ottaa huomioon ne kulttuuriset muutokset, joita ne voivat kohdata, kun työntekijät ja organisaatioiden johtajat joutuvat sopeutumaan ennestään tuntemattomiin teknologioihin.[3] Digitaalisessa omaksumisessa käytetään sekä perinteisiä että innovatiivisia oppimismenetelmiä, kuten digitaalisia resursseja, digitaalisia adoptioalustoja ja vertaisvalmennusta, jotta työntekijät opetetaan käyttämään uusia tekniikoita oikein.[4] Digitaalinen muutos, jolla on alhainen markkinoille pääsyn este, on luonut markkinoille ainutlaatuisia haasteita ja mahdollisuuksia ja kiristänyt yritysten välistä kilpailua.[5]

Digitaalisen transformaation määräävä tekijä on sen nopeus. Teknologisen kehityksen nopeuden ja sen seurauksena sosioekonomisten ja infrastruktuurimuutosten korreloiminen ihmiselämän kanssa antaa meille mahdollisuuden todeta laadullinen kehitysvauhti, joka merkitsee siirtymistä uuteen ajalliseen aikakauteen.

Digitalisaatio liiketoiminnassa muokkaa

Teknologioiden lisäksi digitalisaatiossa hyödynnetään digitaalisten palveluiden myötä muuttunutta asiakaskäyttäytymistä ja markkinoiden toimintatapoja. Esimerkiksi älypuhelinten yleistyttyä ihmiset käyttävät internet-palveluita jopa kymmeniä kertoja päivässä ja uusissa käyttötilanteissa kuten julkisissa kulkuneuvoissa. Markkinoiden toimintatapoja taas muuttavat esimerkiksi jakamistalous tai lainsäädäntö.[6]

Digitalisaatio on muuttanut kuluttajan ja yritysten valtasuhteita. Kuluttajan mahdollisuudet ovat kasvaneet ja yritykset ovat joutuneet kansainväliseen kilpailuun.[1]

Yrityksille digitalisaatio on keino uudistaa liiketoimintaa. Esimerkkejä: [7]

 • Arvoketjun virtaviivaistaminen myymällä verkkokaupassa tuotteita suoraan toimittajien varastoista ilman omia myymälöitä ja varastoja.
 • Kansainvälisen kasvun hakeminen verkkokaupan avulla.
 • Joukkoistamisen hyödyntäminen asiakaspalvelussa.
 • Ilmaisuuden ekonomian ja kaksisuuntaisen markkinan hyödyntäminen ansainnassa.
 • Uusien palvelutuotteiden luominen big datan, teollisen internetin ja pilvipalveluiden avulla.

Digitalisaatio vaikuttaa sekä palvelutoimintaan että teollisuuteen, ja aiheuttaa rakennemuutosta kun työpaikkoja katoaa joiltakin aloilta ja syntyy toisille aloille.[8]

Digitalisaatio Suomessa muokkaa

Suomessa digitalisaatio käynnistyi 1980-luvulla digitaalisten teknologioiden alkaessa yleistyä arkielämän toiminnoissa, aluksi kotitietokoneiden myötä. Matkapuhelimet ja internet yleistyivät nopeasti: vuonna 1990 joka kymmenennessä kotitaloudessa oli matkapuhelin, vuonna 2001 määrä oli 89 %. 1990-luvun lopulla internetliittymien määrä lisääntyi 60–70 %:lla vuodessa. Mediasektori on digitalisoitunut nopeasti, kun taas esimerkiksi sähköiset asiakasrekisterit ja tietokannat ovat kehittyneet hitaammin.[1]

Suomen valtiovarainministeriö suunnittelee, että julkishallinnon digitalisaatiossa kansalaiset ja yritykset tuodaan julkisten palveluiden kehityksen keskiöön. Seniorien hyvinvointia voidaan parantaa älykkäillä terveyspalveluilla, lapset voivat oppia historiaa ja maantiedettä virtuaaliympäristöissä ja oman auton omistamisen tarve voi poistua, kun julkisen liikenteen palvelut pystytään tarjoamaan kokonaisvaltaisesti.[9] Valtiovarainministeriön mukaan julkiset sähköiset palvelut liittyvät olennaisesti digitalisaation läpimurtoon. Niiden avulla kansalaiset, yritykset ja yhteisöt voivat käyttää julkisia palveluja ajasta ja paikasta riippumatta. Yleensä sähköinen asiointi on helpoin ja nopein tapa hoitaa viranomaisasioita. Kun niiden käyttö lisääntyy, julkinen palvelutuotanto tehostuu ja säästyy yhteisiä verovaroja. Julkisen hallinnon sähköisten palvelujen tulee olla toimivia, helppokäyttöisiä ja turvallisia.[9]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

 1. a b c d Koiranen, Ilkka; Räsänen, Pekka & Södegård, Caj: Mitä digitalisaatio tarkoittaa kansalaisen näkökulmasta?. Talous ja yhteiskunta, 3/2016, s. 24–29. Palkansaajien tutkimuslaitos.
 2. Digitalization IT Glossary. Viitattu 18.3.2016.
 3. Digital Europe: Realizing the continent’s potential mckinsey.com. Viitattu 6.3.2023.
 4. Top 10 High-Impact Digital Adoption Strategies digital-adoption.com. Viitattu 6.3.2023.
 5. Digital transformation: Five recommendations for the digitally conscious firm sciencedirect.com. Viitattu 6.3.2023.
 6. Ilmarinen, Vesa & Koskela, Kai: Digitalisaatio – yritysjohdon käsikirja, s. 22–31. Helsinki: Talentum, 2015. ISBN 978-952-14-2626-1. (suomeksi)
 7. Ilmarinen, Vesa & Koskela, Kai: Digitalisaatio – yritysjohdon käsikirja, s. 24. Helsinki: Talentum, 2015. ISBN 978-952-14-2626-1. (suomeksi)
 8. Raportti: Digitalisaatio muuttaa palvelusektoria voimakkaasti 2015. Työ- ja elinkeinoministeriö. Arkistoitu 28.3.2016. Viitattu 18.3.2016.
 9. a b Digitalisaatio Digitalisaatio. 24.11.2019. Valtiovarainministeriö, JulkICT-osasto. Viitattu 24.11.2019.

Kirjallisuutta muokkaa

 • Lindgren, Jaakko ym.: Digitalisaatio : murroksen koko kuva. Tammi, 2019. ISBN 9789520404765.