Desorptio

Kemiallinen Desorptio tarkoittaa fysiikassa tai kemiassa absorption vastakohtaa eli pintaan nousevien atomien, molekyylien tai ionien vapautumista aineen pinnalle tai pintaan kiinnittyneiden molekyylien irtoamisprosessia. Erityisen merkittävää desorptio on polaarisella vesimolekyylillä. Irtoamista voidaan nopeuttaa lämmittämällä laitteistoa. Jotta desorptio olisi vähäistä, tyhjiölaitteistossa on käytettävä oikeanlaisia materiaaleja. Desorptiota tapahtuu erityisesti kaasukromatografissa, jossa kaasufaasit erotetaan toisistaan absorptio-desorptio menetelmällä. Desorptio on myös komponentin kemiallista erottamista esim vesihöyryn siirtymistä kulkeuttimen kautta kaasufaasista nestefaasin rajapinnalle. Adsorption jälkeen lämpötila pysyy matalana mutta desorptiossa lämpötilan noustessa tapahtuu johtumista.

Desorptiota voidaan kemiassa kuvata yhtälöllä ,

missä on desorption vakiomäärä, on adsorboituneen aineen konsentraatio, ja on desorption kineettinen järjestys.

fysiikassa vakiomäärä voidaan esittää muodossa

missä on "taajuus" (usein kreikkalainen kirjain ), mahdollisuus adsorboituneen molekyylin selviytymiseen on potentiaalinen este desorptiolle, on desorption aktivoitumisenergia, on Bolzmannin vakio, ja on lämpötila.

Tämä kemiaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.