Da, Dm ja Dm3

ruotsalaisen sähköveturityypin eri variantteja
Tämä artikkeli käsittelee ruotsalaista veturisarjaa. Dm3 ja Dm4 olivat myös suomalaisten moottorijunien tyyppimerkintöjä.

Da, Dm ja Dm3 ovat ruotsalaisen sähköveturityypin eri variantteja. Eri sarjan veturit eroavat toisistaan vain akselijärjestyksen ja hyttien lukumäärän perusteella. Veturityypit kehitettiin 1940-luvulla, jolloin tarvittiin uutta voimakkaampaa sähköveturityyppiä. Helpoten tämä tapahtui modernisoimalla ja kehittämällä olemassa olevaa D-sarjan veturia tarvetta vastaavaksi.

Dm3-sarjan veturi Abisko Östran asemalla.

Da muokkaa

Alun perin Da-sarjan vetureita oli tarkoitus modernisoida, mutta töiden edetessä veturista tuli käytännössä uutta konstruktiota. Loppujen lopuksi D- ja Da-sarjojen vetureilla ei ollut juurikaan muuta yhteistä kuin akselijärjestys. Statens Järnvägarin omistamat Da-sarjan veturit ajoivat viimeiset ajonsa vuoteen 1995 mennessä.

Dm ja Dm3 muokkaa

Dm-sarjan veturit ovat yksiohjaamoisia, joten niitä käytettiin aina kahden veturin yksikkönä molempiin suuntiin ajon mahdollistamiseksi. Dm-sarja tuli liikenteeseen Malmbanan-radalla 1950–1960-luvuilla, jossa niitä käytettiin lähes yksinomaan raskaiden malmijunien vetoon.

1960–1970-luvuilla Dm-sarjaa muutettiin lisäämällä vetureiden väliin kolmas ohjaamoton apuveturi, joka oli muutoin Dm-sarjan veturin kaltainen. Statens Järnvägar käytti näin muodostetusta yksiköstä sarjatunnusta Dm+Dm3+Dm. Kun MTAB otti hoitaakseen malmiliikenteen, muutettiin sarjatunnukseksi nykyisin käytössä oleva Dm3.

Sarjan vetureita on nykyisin käytössä LuulajanKiirunanNarvikin välisellä Malmbanan-radalla, jossa niitä käytetään raskaiden malmijunien vetoon. Jäljellä olevat 15 Dm3-veturia omistaa kaivosyhtiö LKAB:n alainen liikenneyhtiö MTAB.

Tekniset tiedot muokkaa

Tekniset tiedot koskevat koko kolmiosaista yksikköä.

  • Pyörästöjärjestys: 1D+D+D1 (ohjaamoyksiköissä neljä vetävää akselia ja yksi juoksuakseli, keskiyksikössä vain neljä vetävää akselia)
  • Kokonaispaino: 273 tonnia
  • Kokonaispituus: 35 250 mm
  • Teho: 7 200 kW
  • Nopeus: 75 km/h
  • Suurin vetovoima: 940 kN

Dm3-sarjan vetureiden voimansiirto on sähkömekaaninen: ajomoottorin kehittämä teho siirretään mekaanisesti moottorin akselilta kiertokankien avulla pyörille.

Aiheesta muualla muokkaa