CoolBasic


CoolBasic on Jukka Lavosen kehittämä ohjelmointikieli. Kieli on tarkoitettu lähinnä peliohjelmointiin ja siitä on pyritty tekemään aloittelijaystävällinen. CoolBasicin syntaksi on osittain lainattu BlitzBasic-ohjelmointikielestä. CoolBasic on vielä kehitysvaiheessa (beta) ja sen kehittäjä onkin lupaillut lähes koko kielen uusimista ensimmäiseen stabiiliin versioon mennessä. Tämänhetkinen CoolBasicin versio on beta 10.43.

CoolBasic
CoolBasicin IDE
CoolBasicin IDE
Kehittäjä Jukka Lavonen
Kehityshistoria
Vakaa versio 10.43 / 6. joulukuuta 2005
Tiedot
Ohjelmistotyyppi Ohjelmointikieli, Ohjelmointiympäristö
Alusta Windows
Aiheesta muualla
www.coolbasic.com

CoolBasicin mukana tulevaan ohjelmointiympäristöön upotettu käyttöohje, joka sisältää luettelon ohjelmointikielessä olevista ominaisuuksista. Tällä hetkellä käyttöohje on saatavilla vain suomeksi. Osia käyttöohjeesta ja esimerkkikoodeista on käännetty CoolBasic-yhteisön voimin englannin kielelle, mutta nämä käännökset eivät ole virallisesti jaossa. CoolBasic ei ole saavuttanut vielä suurta suosiota, mutta on silti kohtuullisen tunnettu ohjelmoijien piirissä. CoolBasicin sivuston keskustelupalstalle on rekisteröitynyt tähän mennessä yli 1000 käyttäjää.

TekniikastaMuokkaa

CoolBasicissa on sisäänrakennettuna peliohjelmointia helpottavia ominaisuuksia, kuten objektisysteemi ja automaattinen törmäyksentunnistus. CoolBasicissa objektit eroavat normaaleista sprite-grafiikoista ominaisuuksiltaan ja sisäänrakennetuilta toiminnoiltaan. Objektien liikuttaminen, törmäyksien käsittely ja objektien väliset sijainnit on pyritty tekemään ohjelmoinnin kannalta yksinkertaisiksi.

CoolBasic käyttää äänien ja musiikin toistamiseen kaupallista FMOD -äänikirjastoa. FMOD-lisenssin mukaisesti kaupallisille sovelluksille tulee hankkia oma lisenssi. Shareware-lisenssi maksaa 100 dollaria. Ilmaiseksi jaettavat ohjelmat eivät tarvitse lisenssiä. CoolBasicista pystyy kutsumaan myös DLL-kirjastoissa olevia funktioita, joten FMOD:ia ei ole pakko käyttää. Tulevassa CoolBasic V3:ssa FMOD-kirjastosta luovutaan, jolloin pelien jakaminen on täysin rajoituksetonta.

CoolBasic sisältää myös sisäänrakennetun tilekarttamoottorin, joka helpottaa paljon peliohjelmoijan työtä saada peliinsä kartat.

NäppäimistökooditMuokkaa

CoolBasic käyttää näppäimistön lukemiseen Scan-koodeja, sillä ASCII-merkistö ei sisällä vastineita kaikille näppäimille. Jokaiselle näppäimistön näppäimelle on annettu numero, jota kutsutaan scan-koodiksi.

KarttaformaatitMuokkaa

Työympäristön mukana tulee myös Tilester-ohjelma pelikenttien luomista varten. Tilester käyttää omaa karttaformaattiaan pelikenttien tallennuksessa. Tilesterin tiedostomuoto on suoraan tuettuna CoolBasicissa.

Vaihtoehtoisia Tilesterin karttaformaattia tukevia ohjelmia ovat Jukka Mähösen CoolBasic-ohjelmointikielellä itsellään kehittämä A Stigmator ja Marko Hiltusen kehittämä TileGen.

CoolBasicin tulevaisuusMuokkaa

CoolBasicin kehittäjä on kertonut aloittaneensa ohjelmointikielen uudelleenkehittämisen. Samalla ohjelmointikieleen lisätään uusia ominaisuuksia ja ohjelmointikielen toteutustapa tulee vaihtumaan.

Uuteen CoolBasiciin kaavailtuja ominaisuuksia ovat mm. 3D-kiihdytetty grafiikka. Kielestä tulee myös täysin oliopohjainen. Aikaisemmin tulevasta CoolBasic-versiosta käytettiin nimeä CoolBasic Advanced, mutta tällä hetkellä kehitetään Coolbasic Classicia. Kehittäjän mukaan CoolBasic Advancediin kaavaillut ominaisuudet ja CoolBasicin www-sivuston keskustelupalstalla kerrotut ominaisuudet tulevat Coolbasic V3:seen.

Ennen CoolBasic V3:n julkaisua julkaistaan myös CoolBasic Classic, joka on syntaksiltaan lähempänä tämänhetkistä CoolBasicin versiota ja jolle vanhojen projektien kääntäminen tulisi olemaan helppoa. Kehittäjän mukaan CoolBasic Classicissa tulee kuitenkin olemaan vähemmän bugeja, kuin nykyisessä versiossa ja se tulee olemaan nopeampi. Myös sisäänrakennettua manuaalia on tarkoitus parantaa.

Classicin ensimmäisen version julkaisupäivästä ei ole mitään tietoa. Todennäköisesti sitä ei julkaista ikinä.

EsimerkkiohjelmiaMuokkaa

EsimerkkiohjelmaMuokkaa

Seuraava esimerkkikoodi luo 400 pikseliä korkean ja 300 pikseliä leveän ohjelmaikkunan (oletus), johon tulostuu teksti Hello world!, ja joka sulkeutuu, kun mitä tahansa näppäintä painetaan.

Print "Hello world!"  'Tulostetaan tekstiä näytölle
WaitKey         'Odotetaan että jotain näppäintä painetaan

Esimerkkiohjelma 2Muokkaa

Tämä koodi luo ohjelman jossa kysytään käyttäjän nimeä. Tämän jälkeen näytölle tulostuu teksti Moi "sinun nimesi"!.

SCREEN 320,240,0,0      'Asetetaan ikkunan leveys, korkeus, värisyvyys ja näyttötila
Repeat 'Aloitetaan silmukka
  nimi$=Input("Nimesi: ") 'Kysytään nimeä
  DrawScreen        'Piirretään tekstit näkyviin
Until KeyHit(cbkeyReturn)  'Silmukka loppuu kun painetaan Entteriä
CloseInput

Cls 'Tyhjennetään ruutu
AddText "Moi "+nimi$+"!"   'Tulostetaan nimi näytölle
DrawScreen          'Piirretään nimi näkyviin

WaitKey           'Odotetaan että painetaan jotain näppäintä
End             'Lopetetaan ohjelma

Esimerkkiohjelma 3Muokkaa

Tämä ohjelma lataa kuvan luoden siitä objektin ja sitten pyörittää sitä. Ohjelmassa hyödynnetään CoolBasicin mukana tulevaa kuvaa. Ohjelmakoodi voidaan ajaa suoraan koodieditorissa ilman tallennusta, jolloin kuvatiedosto latautuu oikeasta hakemistosta.

SCREEN 640,480,0,0      'Asetetaan ikkunan leveys, korkeus, värisyvyys ja näyttötila
sotilas=LoadObject("media\soldier.bmp", 72) 'Ladataan sotilas ja asetetaan sen pyöritysarvo 72 eri suuntaan
Repeat 'Aloitetaan silmukka
  TurnObject sotilas, 5  'Käännetään sotilasta 5 astetta per kierros
  DrawScreen        'Päivitetään näyttö
Until KeyHit(cbkeyreturn)  'Silmukka loppuu kun painetaan Entteriä

Kaikki esimerkit toimivat CoolBasicin Beta 10.x versioissa.

Esimerkkiohjelma 4Muokkaa

Tässä esimerkissä esitellään teksti-komentoja.

Locate ScreenWidth ()-TextWidth ("Tämä teksti katoaa ENTERistä"),screenheight ()-textheight ("E") 'laitetaan sijainniksi näytön oikea alareuna.
AddText "Tämä teksti katoaa ENTERistä" 'lisätään teksti

xadd = 1 

Repeat

  If KeyHit(cbkeyreturn) Then 'cb=CoolBasic key=näppäin return=Enter
    ClearText 'Pyyhkii AddText-komennolla tehdyt
  EndIf

  Color 0,255,0 'määrittää värin.
  Text x,100,"LIIKKUU" 'text-komento näyttää tekstin jos sitä komentoa luetaan. x sijainti on muuttuja

  Color 255,0,0
  Text 0,0,"Punaista tekstiä"

  x = x + xadd 'x-muuttujaan lisätään xadd-muuttujan arvo
  If x<0 Or x>ScreenWidth ()-TextWidth ("LIIKKUU") Then xadd= -xadd 
		'eli jos x ON pienempi kuin 0 tai isompi kuin näytön leveys miinus tekstin leveys
		'niin xaddista miinustetaan xadd eli x pienenee

	DrawScreen
Forever

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa