Catilina

antiikin roomalainen poliitikko

Lucius Sergius Catilina (10862 eaa.) oli roomalainen poliitikko. Hänet tunnetaan parhaiten Catilinan salaliitosta, jonka oli tarkoitus kaataa Rooman tasavalta, ennen muuta ylhäisten sukujen hallitsema senaatti.

Cicero (vas.) puhuu Catilinaa (oik.) vastaan Rooman valtakunnan senaatissa.

Catilina syntyi köyhään aatelissukuun. Hänen kerrotaan olleen kauhea kasvoiltaan. Hän oli mukana liittolaissodassa Pompeiuksen ja Ciceron kanssa. Hän tuki Sullaa 80-luvulla eaa. käydyssä sisällissodassa. Catilina oli vuonna 68 eaa. preetori Africassa. Tämän jälkeen häntä syytettiin vallan väärinkäytöstä, mutta hänet vapautettiin syytteistä.

Cicero voitti hänet konsulinvaalissa 63 eaa. Catilina alkoi järjestellä salaliittoa. Cicero sai tämän selville ja julkisti asian senaatissa. Catilina pakeni Etruriaan. Seuraavana vuonna armeija sai hänet kiinni ja hän kuoli seuranneessa taistelussa.

Catilinan salaliitto on yksi Rooman tasavallan kuuluisimmista tapauksista. Ciceron pitämät Catilinan syytöspuheet, joita oli useita, kuuluvat maailmanhistorian tunnetuimpiin puheisiin retoristen ansioidensa vuoksi. Cicero otti irti kaiken mahdollisen poliittisen hyödyn tapauksesta. Hän sai myös arvonimen pater patriae. Sallustiuksen laatima Catilinan salaliitto (40-luvulla eaa.) on toinen keskeisistä lähteistä Catilinan elämälle.

Kirjallisuutta muokkaa

  • Henrikson, Alf: Antiikin tarinoita 1–2. WSOY, 1993. ISBN 951-0-18515-9.
  • Sallustius: Catilinan salaliitto. Teoksessa Sallustius: Catilinan salaliitto; Jugurthan sota. (Catilinae coniuratio; Bellum Iugurthinum.) Suomentanut ja nimistöosan laatinut Marja Itkonen-Kaila. Johdannon kirjoittanut Unto Paananen. Antiikki-sarja. Ilmestynyt aiemmin 1963 WSOY:n kustantamana Antiikin klassikot -sarjassa. Helsinki: Gaudeamus, 1980. ISBN 951-662-244-5.
  • Tuomisto, Pekka: Rooman diktaattorit. Karisto, 2003. ISBN 951-23-4442-4.