CISC (engl. Complex Instruction Set Computer) on yleisnimitys sellaisille tietokoneiden käskykannoille, joissa konekielen käskyt ovat rakenteeltaan monimutkaisia ja yksi käsky voi sisältää useita alkeistason operaatioita. Esimerkiksi IA-32:n käsky add [ebx+ecx*4],eax laskee summan ebx+ecx*4, lukee sitä vastaavasta osoitteesta sanan, summaa sen tulokseen eax-rekisterin sisällön ja kirjoittaa tuloksen takaisin alkuperäiseen muistipaikkaan. Moderneissa CISC-suorittimissa tällaiset käskyt pilkotaan RISC-tyylisiksi alkeiskäskyiksi, jotta ne voisi suorittaa tehokkaasti.

Tunnettuja CISC-arkkitehtuureita ovat mm. x86 (IA-32), Motorola 68000, VAX, IBM S/360 ja PDP-11.

CISC-arkkitehtuurin vastakohta on RISC-arkkitehtuuri, jossa käskykanta on pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisena ja tehokkaana.

Katso myösMuokkaa