CIDOC Conceptual Reference Model

(Ohjattu sivulta CIDOC CRM)

CIDOC CRM (CIDOC Conceptual Reference Model) on johtava standardi kulttuuriperinnön tallennuksessa ja luokittelussa. Järjestelmää on laajennettu muun muassa MPEG-7-standardilla. Standardin kehittämisestä vastaa Center for Intercultural Documentation (CIDOC) -organisaatio.

CIDOC CRM:n päätarkoitus on mahdollistaa kulttuuriperintöön liittyvän tiedon siirtäminen eri muotoisistä lähteistä. Tähän pyritään tarjoamalla sisällön määritelmiä ja selvennyksiä, joiden avulla eri muotoiset tiedot voidaan muuttaa yleisesti ymmärrettävään muotoon. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi yhden instituution sisällä erilaisista omista tietolähteistä tai eri tahojen muodostamasta tiedosta Internetissä.

CRM määrittelee kulttuuriperinnön ja museoiden dokumentaatiossa käytettyjen tietokantarakenteiden semantiikkaa ja dokumenttien rakennetta pyrkien selittämään yleisellä tasolla nykyisin dokumentoitavaa sisältöä. Se ei kuitenkaan määrittele terminologiaa, jota tietosisällössä käytetään, eikä ohjeista, mitä pitäisi dokumentoida.

Erityisiä tavoitteita, joihin CRM pyrkii, ovat:

  1. Tuoda tietojärjestelmien kehittäjille tietoa käsitemallintamisesta, jonka avulla kulttuuriperintötieto voidaan tehokkaasti rakenteistaa ja luoda relaatioita.
  2. Toimia yleisenä kielenä, jonka avulla kehittäjät voivat muotoilla kulttuuriperintöön liittyvän sisällön hallintaa tukevia vaatimuksia ja toiminnallisuutta.
  3. Toimia muodollisena kielenä, jonka avulla yleiset tietosisällöt voidaan tunnistaa eri muotoisista lähteistä. Erityisesti niin, että voidaan tehdä automaattisia tiedonsiirtoja ilman tiedon merkityksen katoamista.
  4. Helpottaa kyselyjä yhteen liitetyistä aineistoista perusluokkien yleisen mallin ja suhteiden avulla.
  5. Auttaa muokkaamaan vapaasti kirjoitettua informaatiota rakenteiseen muotoon.

Katso myösMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa