C++11

ohjelmointikieli

C++11, (ent. C++0x), on ISO:n 12.8.2011 hyväksymä C++-ohjelmointikielen standardi ISO/IEC 14882:2011.[1] Standardi korvasi aiemmat ISO/IEC 14882:1998 (C++98) ja ISO/IEC 14882:2003 (C++03) standardiversiot.

Nimessä esiintyvä 11 tulee yleisen nimeämiskäytännön mukaisesti standardin julkaisuvuodesta. C++0x-tunnusta käytettiin työskentelyvaiheessa, koska valmistumisvuodesta ei ollut varmuutta, mutta sen uskottiin valmistuvan ennen vuotta 2010.

Standardin on korvannut C++14 standardi ISO/IEC 14882:2014, joka hyväksyttiin 18. elokuuta 2014.

C++11 lisäsi itse kieleen useita ominaisuuksia sekä laajentaa C++:n standardikirjastoa STL:a. Standardikirjaston laajennos käsittää suurimman osan aikaisemmasta C++ Technical Report 1:stä (TR1).

Muutokset edellisestä standardista muokkaa

Uusi standardi laajentaa varsinaista kieltä sekä sen standardikirjastoa. Pääsuuntaviivat uutta versiota suunniteltaessa olivat:

 • Säilyttää stabiilius sekä yhteensopivuus C++98:n ja mahdollisuuksien mukaan C:n kanssa;
 • Mahdollisuuksien mukaan lisätä uudet ominaisuudet standardikirjastoon itse kieleen lisäämisen sijasta;
 • Tehdä muutoksia, jotka ohjaavat käyttäjää oikeaan toteutustekniikkaan ja -tyyliin;
 • Tukea systeemien ja kirjastojen suunnittelua pelkän uusien ominaisuuksien esittelyn sijaan;
 • Parantaa tyypityksen turvallisuutta tarjoamalla aiemmin turvattomille tekniikoille vaihtoehtoja;
 • Parantaa suorituskykyä ja laitteistorajapinnan kanssa kommunikointia;
 • Tarjota oikeita ratkaisuja reaalimaailman ongelmiin;
 • Toteuttaa niin sanottua "zero-overhead"-periaatetta;
 • Tehdä C++:sta helposti opiskeltava kieli ottamatta kuitenkaan pois ominaisuuksia, joita kokeneemmat ohjelmoijat tarvitsevat;

Aloittelijoiden huomioon ottaminen koettiin tärkeäksi, koska ohjelmoijista suurin osa tulee aina olemaan aloittelijoita, ja koska suurin osa heistä tuskin koskaan tulee perehtymään C++:aan syvällisemmin.

Tyyppiturvallinen nolla-osoitin muokkaa

Kieleen on lisätty tyyppiturvallinen nullptr määrittely.[2][3]

Vanha NULL -makro usein käsitellään int-tyyppinä eikä osoittimena. Vanhempi tapa voi hämmentää ajonaikaista tyyppimekanismia kutsumaan väärää metodia.[3]

Käyttöesimerkki:

int a = 0;
int *p = nullptr;

p = &a;
(*p) = 42;

Vakiolauseke muokkaa

Vakiolauseke (constexpr) määrittää, että lauseke on mahdollista arvioida käännösaikana.[4]

Esimerkki:

const double pi = 3.14;
constexpr double pi_mul(int n) { return n * pi; }

Käyttö olettaa että parametrina annettavat arvot ovat käännösaikana tunnettuja literaaleja. C++14 laajentaa vakiolausekkeen määrittelyä.

Yhdenmukaistettu alustaminen muokkaa

Olioiden alustamista on yhdenmukaistettu muutoksilla määrittelyyn.[5]

Esimerkiksi kolmen alkion vektorin alustaminen arvoilla:

std::vector<float> v = {0.1, 0.2, 1.0};

Anonyyminen vektorin alustaminen ja välittäminen funktiolle:

myfunction( std::vector<float>{0.1, 0.2, 1.0} );

Lambda-lausekkeet muokkaa

Lambda-lausekkeet ovat paikallisia nimettömiä funktioita, joita voidaan määrittää funktion tai lausekkeen sisällä.[6]

Rajatun alueen toistorakenne muokkaa

Perinteisten C-kielen toistorakenteiden vaihtoehdoksi on lisätty automatisoitu vaihtoehto. Uudempi menetelmä vähentää tyypillisen koodin toistuvaa kirjoittamista.

Tietorakenteissa olevien arvojen käsittelyä voidaan yksinkertaistaa seuraavasti:[7]

std::vector<int> v = {0, 1, 2, 3, 4, 5};
for (auto i : v)
{
   std::cout << i << std::endl;
}

Delegoiva konstruktori muokkaa

Delegoiva konstruktori vähentää ohjelmakoodin toistoa useiden konstruktorien yhteydessä.[8]

class Testi
{
private:
  std::string m_s;
  int m_i;
public:
  Testi(std::string s, int i) : m_s(s), m_i(i) {}
  Testi(int i) : Testi("testi", i) {}
};

Atomiset operaatiot muokkaa

Standardi lisää standardikirjastoon atomisuuden toiminnot.[9][10]

Esimerkki käyttötapauksesta:

std::atomic<long> almuuttuja;

almuuttuja = 0; // asettaa arvoon 0

// lisää muuttujaan arvon 42 ja palauttaa uuden arvon
long uusiarvo = almuuttuja.fetch_add(42);

Ohjelmointikielen käyttämä tekninen toteutustapa voi riippua käytetystä suorittimesta.

Säikeistyksen tuki muokkaa

Monisäikeistykselle on lisätty alustariippumatonta tukea määrittelyyn. Näin ollen ohjelmakoodin siirtäminen helpottuu vähemmillä muutoksilla.

Standardikirjastossa on std::thread säikeiden luomiseen ja käsittelyyn. Parametrina tälle annetaan funktio-objekti (osoite säikeen suorituksen alkupaikkaan).

Lisäksi thread_local avainsanalla voi määritellä säiekohtaisia muuttujia.

Synkronointitukea on atomisien operaatioiden lisäksi käytettävissä luokilla std::mutex ja std::lock_guard.[11]

Synkronointiin on myös aikarajoitettu std::timed_mutex sekä rekursion salliva std::recursive_mutex ja näiden yhdistelmä std::recursive_timed_mutex.[12]

Tuple-tyyppi muokkaa

Tuple on template-pohjainen vaihtoehto C-kielen struct-tyypille.[13]

typedef std::tuple <int, string, double> tTuple;
tTuple data(42, "heippa", 3.14);

Vastaava tietotyyppi on aiemmin esiintynyt esimerkiksi rinnakkaisohjelmointiin kehitetyssä Alef -kielessä.[14]

Älyosoittimet muokkaa

Standardikirjastoon on lisätty älyosoittimia eri tarkoituksiin:[15]

Siirto-operaattorit muokkaa

Tyypillisen copy-delete menettelyn sijaan on mahdollista käyttää tehokkaampaa siirto-operaattoria (engl. move):[17]

class MyContainer
{
// ...
MyContainer & operator=(MyContainer && other)
{
  if (this != &other) 
  {
     // ...
  }
  return *this;
}

Menetelmä välttää nk. deep-copy toiminnon, joka voi olla raskas käytössä.

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

 1. ISO/IEC 14882:2011 ISO. Viitattu 25.1.2017.
 2. nullptr, the pointer literal en.cppreference.com. Viitattu 6.2.2017.
 3. a b A name for the null pointer: nullptr (revision 4) open-std.org. Viitattu 6.2.2017.
 4. constexpr specifier en.cppreference.com. Viitattu 6.2.2017.
 5. list initialization en.cppreference.com. Viitattu 6.2.2017.
 6. Lambda expressions and closures for C++ (PDF) open-std.org. 26.2.2006. Viitattu 14.6.2023. (englanniksi)
 7. Range-based for loop en.cppreference.com. Viitattu 6.2.2017.
 8. Constructors and member initializer lists en.cppreference.com. Viitattu 6.2.2017.
 9. Atomic operations library en.cppreference.com. Viitattu 9.2.2017.
 10. C++ Atomic Types and Operations open-std.org. Viitattu 9.2.2017.
 11. std::mutex en.cppreference.com. Viitattu 21.2.2017.
 12. Thread support library en.cppreference.com. Viitattu 21.2.2017.
 13. std::tuple en.cppreference.com. Viitattu 6.2.2017.
 14. Winterbottom, Phil: Alef Language Reference Manual doc.cat-v.org. Viitattu 20.2.2017.
 15. Kieras, David: Using C++11’s Smart Pointers umich.edu. Viitattu 6.2.2017.
 16. std::shared_ptr en.cppreference.com. Viitattu 6.2.2017.
 17. Move assignment operator en.cppreference.com. Viitattu 6.2.2017.

Aiheesta muualla muokkaa