Bohrin atomimallissa Bohrin säde () on elektronin alimman energiatilan säde:

missä:

on tyhjön permittiivisyys
on Diracin vakio tai "redusoitu Planckin vakio"
on elektronin lepomassa

ja

on alkeisvaraus

Bohrin säteen arvo on 5,29189379×10-11 m, noin 53 pikometriä (tai noin puoli ångströmiä).

Bohrin sädettä käytetään usein atomifysiikan laskuissa mittayksikkönä.