Biotekniikan instituutti

Biotekniikan keskus Viikin kampuksella.

Biotekniikan Instituutti (BI) on Helsingin yliopiston erillislaitos, joka sijaitsee Helsingissä Viikin kampuksella. Biotekniikan instituutin tehtävä on edistää bioteknologian, molekyylibiologian sekä solubiologian tutkimusta ja opetusta yhteiskunnan eduksi.[1] Instituutin toiminta on kansainvälistä ja työskentelykieli on englanti.

TutkimusohjelmatMuokkaa

BI:n tutkimusohjelmien johtava tutkija on Tomi Mäkelä.[2]

Molekyyli- ja solubiologiaMuokkaa

Molekyyli- ja solubiologian tutkimusohjelma pyrkii selvittämään solujen morfogeneesin syyt ja dynamiikan. Erityisesti mielenkiintoa herättää tarkoin määrätty prosessi, jossa hyvin monimutkaiset solut kuten neuronit erikoistuvat. Tutkimus ulottuu aina solun tukirangasta solukalvon dynamiikkaan ja neuronien säätelyyn. Tutkimusohjelman jäsenet tekevät läheistä yhteistyötä biologisen kuvantamisen yksikön kanssa.

Molekyyli- ja solubiologian tutkimusohjelmaa johtaa Pekka Lappalainen. Tutkimusryhmiä tässä tutkimusohjelmassa on seitsemän.[3]

KehitysbiologiaMuokkaa

Tutkimusohjelmassa tutkitaan elinten muodostumista sääteleviä mekanismeja selkärankaisissa ja selkärangattomissa eliöissä. Tutkimuksen painopiste on signalointiverkostossa, joka välittää viestejä solujen välillä morfogeneesin aikana ja aikaansaa solujen erikoistumisen. Erityisiä mielenkiinnon aiheita ovat: induktiivinen elinten muodostuminen, kantasolujen säätely ja evolutiivinen kehitysbiologia.

Kehitysbiologian tutkimusohjemaa johtaa Irma Thesleff. Tutkimusryhmiä tässä tutkimusohjelmassa on kuusi.[4]

GenomibiologiaMuokkaa

Kokonaisten yksilöiden geenikartat ovat saatavilla ja tämä tutkimusohjelma painottuu ymmärtämään genomien toimintaa ja dynamiikkaa. Ohjelman sisällä pyritään yhdistämään eri tieteenalojen osaamista tämän genetiikan osa-alueen haasteiden ratkaisemiseksi. Tutkimusohjelma tekee läheistä yhteistyötä genomianalyysiyksikön kanssa.

Genomibiologian tutkimusohjelmaa johtaa Yrjö Helariutta. Tutkimusryhmiä tässä ohjelmassa on seitsemän.[5]

Rakennebiologia ja biofysiikkaMuokkaa

Rakennebiologian ja biofysiikan tutkimusohjelma keskittyy makromolekyylien ja niiden muodostamien kompleksien kolmiulotteisen rakenteen ja kemiallisten vuorovaikutusmekanismien selvittämiseen. Erityisiä mielenkiinnon kohteita ovat virusten, entsyymien, proteiinien ja solukalvoproteiinien rakenne ja toiminta. Tutkimusohjelmassa yhdistetään kemia proteiinikompleksien toimintaan ja tämän tukena toimivat ydintoiminnot niin NMR-laboratoriosta kuin muistakin palveluista.

Tutkimusohjelmaa johtaa Sarah Butcher. [6] Tutkimusryhmiä tässä ohjelmassa on yhdeksän.[7] Lisäksi VTT tekee yhteistyötä NMR-laboratorion kanssa.


LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa