Avain

lukon avaamiseen käytettävä apuväline
Tämä artikkeli käsittelee fyysistä avausvälinettä. Muut merkitykset täsmennyssivulla.

Avain on väline, jolla avataan lukko. Se on tavallisesti erikoismuotoiltu hammastettu metallilevy tai -sauva. Avaimen kääntäminen lukossa aiheuttaa lukon salvan avautumisen. Lukoissa on usein myös erilaisia haittoja, jotka estävät lukkoa aukeamasta väärän muotoisella avaimella. Toisistaan eroavia haittayhdistelmiä kutsutaan sarjoituksiksi. Jotkut lukot ovat uudelleensarjoitettavissa, jolloin lukkoja ei tarvitse kokonaan vaihtaa avaimen tai avaimen kuvan päädyttyä vääriin käsiin. Kerrostaloihin ja julkisiin rakennuksiin asennetuissa lukoissa on joskus tavallisen sarjoituksen lisäksi toinen sarjoitus, joka mahdollistaa kaikkien talon lukkojen avaamisen lukkokohtaisten avainten lisäksi talokohtaisella yleisavaimella.

Mekaanisia avaimia
Sähkölukon avain

AvaintyypitMuokkaa

Erilukkomalleihin käytetään yleensä eri avaimia. Kodin lukkojen avainten tyyppejä Suomessa ovat pääsääntöisesti Abloy Classic, Profile ja Abloy exec -avain. Suomessa käytetään myös Protec-avaimia/lukkoja, mutta lähinnä liikeyrityksissä. Ulkomailla käytössä on Abloy Disklock Pro, jonka avain muistuttaa Protecia. Toinen tunnettu avainmerkki on Boda, jota ei enää valmisteta.

Avainten valmistaminenMuokkaa

Jotkut teollisuusavaimet ovat malliltaan ja sarjoituksiltaan niin yleisesti käytettyjä, että niitä voidaan valmistaa ja myydään massatuotantona. Massatuotetut avaimet ovat edullisia, mutta turvattomia sillä ne ovat lähtökohtaisesti kenen tahansa hankittavissa.[1] Astetta paremmin suojatuissa tuotteissa tehdasvalmisteisia avaimia saatetaan tuottaa useilla eri sarjoituksilla. Tämä parantaa turvallisuutta, mutta tälläisten avainten turvallisuus riippuu pitkälti siitä miten paljon eri sarjoituksia on ja miten helppo lukosta on päätellä siihen sopiva sarjoitus. Jossain lukoissa on merkintöjä, joista niihin sopiva avain voidaan hankkia. Joskus tällaiset merkinnät ovat erillisellä kortilla, joka mahdollistaa niiden säilyttämisen turvallisessa paikassa.

Tehdasvalmisteisia avaimia parempaan turvallisuuteen päästään mikäli lukko uudelleensarjoitetaan jälkikäteen, jolloin lukon sarjoitus on vain muutaman ihmisen tiedossa. Uudelleensarjoitettavissa olevien lukkojen avaimet valmistetaan tyypillisesti kaksivaiheisesti. Ensin massatuotantona valmistetaan suuria määriä avainaihioita -- maksimiavaimia, jotka sopivat tiettyyn lukkomalliin, mutta eivät avaa ainuttakaan käytössä olevista lukoista. Varsinaiset avaimet valmistetaan jälkikäteen poistamalla avainaihioista materiaalia siten, että avain sopii tietyn käytössä olevan lukon sarjoitukseen.[2] Yksinkertaisimmillaan avainaihio voidaan työstää avaimeksi poistamalla aihiosta materiaalia metalliviilan avulla. Nykyään tiettyyn sarjoitukseen sopivia avaimia voidaan myös tulostaa yksivaiheisesti, jolloin erillisiä avainaihioita ei välttämättä tarvita.[3]

Avainten valmistusta pyritään kontroloimaan rajoittamalla sopivien avainaihioiden saatavuutta. Avainaihioihin saatetaan esimerkiksi lisätä liikkuvia osia, jotka vaikeuttavat avainaihioiden valmistusta. Lisäksi avainaihiot saattavat sisältää lukon sarjoitukseen liittymättömiä kontrollihammastuksia, joilla voidaan rajoittaa avainaihioiden yhteensopivuutta muutoin yhteensopivien lukkojen välillä. Avainaihioiden erityispiirteitä voidaan myös suojata patenteilla, jolla pyritään estämään avainaihioiden kaupallinen saatavuus kolmansilta osapuolilta. Aihioiden tuotanto kuitenkin vapautuu tuotantoa rajoittaneen mallisuojan tai patentin rauettua.[4]

Avaimen jäljittelyMuokkaa

Avaimen jäljittelyllä tarkoitetaan lukkoon sopivan avaimen valmistamista ilman täsmällistä tietoa lukon sarjoituksesta.[5] Jäljittely aloitetaan kiinnittämällä avainaihio lukkopihteihin tai erilliseen jäljittelykahvaan. Aihioon tehdään kapealla viilalla pienet alut hammastukselle ja tämän jälkeen aihiota sovitetaan lukkoon. Sovittaminen tapahtuu painamalla avainaihiota haittoja vasten voimakkaasti samalla kun avainta käännellään lukkopesässä. Sovittamisen jälkeen avainaihiota tutkitaan suurennuslasilla ja etsitään kohta, josta pahiten paikalleen takertunut haitta naarmutti eniten avainaihiota. Tämän jälkeen avainaihiota viilataan kapealla viilalla hiukan naarmuuntuneesta kohdasta. Sovittamista ja viilaamista toistetaan kunnes avainjäljitelmä avaa lukon.

Joitain lukkomalleja varten on olemassa erityisiä jäljittelytyökaluja, joissa avaimen hammastukset on korvattua liikkuvilla metallisuikaleilla.[6] Jäljittelytyökalut mahdollistavat avaimen nopean jäljittelyn ilman avainaihiota tai viilaamista. Oikean sarjoituksen löydyttyä metallisuikaleet voidaan kiristää paikalleen ja työkalua voidaan sellaisenaan käyttää lukon avaimena. jäljittelytyökalua käyttämällä voidaan näin ollen myös välttyä avainaihion työstämiseltä mikäli kyseiseen lukkoon ei tarvita pysyvää avainta.

Yksinkertaisimmillaan avainjäljitelmä voidaan valmistaa tekemällä avainaihioon syviä hammastuksia, jotka peitetään metallifoliolla.[7] Folio on tyypillistä avainmetallia pehmeämpää mikä saa sen muovautumaan pahiten takertuneisiin haittoihin itsestään sovittamisen aikana ilman, että avainta tarvitsee enää viilata lisää sovittamisen aikana. Avaimen foliojäljitelmä on toimiessaan edullinen ja nopea tapa jäljitellä avainta, mutta pehmeä folio myös repeytyy tai menettää muotonsa helposti mistä johtuen foliojäljitelmät ovat tyypillisesti kertakäyttöisiä.

ValeavaimetMuokkaa

 
Vasemmalta: 1-2. kahden eri lukon avaimet 3. kotitekoinen luurankoavain, jota voidaan käyttää avainten 1 ja 2 asemesta
 
Vasemmalta ylhäältä: 1. kokeiluavaimia, 2. autonovien ravisteluavaimia, 3. toimistokaappien ravisteluavaimia
 
Töytäisyavaimia ja töytäisyvasara
 
Kampatiirikoita

Valeavaimia käytetään tilanteissa, joissa lukon varsinainen avain ei ole saatavilla. Valeavaimet eivät täsmää suoraan lukon sarjoitukseen, vaan ne pyrkivät ohittamaan lukon, joko tilastollisilla tai teknisillä menetelmillä. Valeavaimet eivät yleensä toimi korkealaatuisten lukkojen kanssa, mutta ne ovat edullinen tapa heikkolaatuisempien lukkojen avaamiseen erikoistapauksissa. Mikäli valeavaimet eivät toimi, voidaan avaimeton lukko joutua joko tiirikoimaan tai rikkomaan kokonaan.

LuurankoavaimetMuokkaa

Luurankoavaimet toimivat vain hyvin alkeellisten lukkojen kanssa.[8] Luurankoavain on minimiavain, joka valmistetaan ottamalla yhteen lukkoon sopiva avain ja poistamalla siitä mahdollisimman paljon materiaalia niin, että alkuperäisen lukon pystyy silti avaamaan kyseisellä avaimella. Tämän jälkeen luurankoavainta kokeillaan muihin saman mallisiin lukkoihin siinä toivossa, että sillä saataisiin avattua useita eritavoilla sarjoitettuja lukkoja.

KokeiluavaimetMuokkaa

Kokeiluavaimia käytetään tyypillisesti alkeellisiin lukkoihin, joiden sarjoitukset ovat niin yksinkertaisia, että ne aukeavat yhdellä muutamasta eri avaimesta. Kokeiluavainnippu sisältää muutamia avaimia, jotka yhdessä avaavat kaikki tai suurimman osan saman mallisista lukoista. Kokeiluavaimia voidaan joskus valmistaa myös edistyneemmille lukoille, mutta kokeiltavien avainten määrä saattaa kasvaa helposti suureksi siirryttäessä alkeellisista lukoista astetta monimutkaisempiin lukkoihin.[9]

RavisteluavaimetMuokkaa

Ravisteluavaimia käytetään melko alkeellisiin lukkoihin, joiden avaamiseen kuitenkin tarvittaisiin melko suuri määrä kokeiluavaimia.[10] Ravisteluavaimet sisältävät monille avaimille tyypillisiä epämääräisiä muotoja. Nimensä mukaisesti ravisteluavainta heilutellaan lukossa ja käännellä välillä siinä toivossa, että avaimen ja kallistuskulma sattuisivat jollain ravistuskerralla sopimaan avattavaan lukkoon. Usein ravisteluavaimia säilytetään avainrenkaassa, joka mahdollistaa ravistelun ilman avaimesta kiinnipitämistä, jolloin avain pääsee liikkumaan vapaammin.

TöytäisyavaimetMuokkaa

Töytäisyavaimilla pyritään hyppyyttämään lukon osia väliaikaisesti pois paikaltaan, jotta lukko saataisiin tällä välin avattua.[11] Töytäisyavain valmistetaan jättämällä kustakin avaimen hampaasta jäljelle vain matala nysä. Käytettäessä töytäisyavain vedetään hiukan ulos lukosta, jonka jälkeen se lyödään takaisin sisään erityisellä töytäisyvasaralla. Iskun jälkeen avainta käännetään tavalliseen tapaan. Mikäli lukko ei aukea saatetaan menetelmää toistaa useita kertoja. Töytäisyavainten tyveen laitetaan joskus pieni kumirengas, jolla pyritään automatisoimaan avaimen ulos vetäminen.

KampatiirikatMuokkaa

Kampatiirikat muistuttavat enemmän valeavaimia, kuin tiirikointivälineitä, mutta niiden käyttö vaatii silti jonkin verran harjoittelua.[12] Kampatiirikoita on eri kokoisia eri lukkoja varten, mutta niitä ei yleensä ole mitoitettu täsmällisesti tietyn lukkopesän mittoihin. Tästä syystä kampatiirikan käyttäjän on itse tunnistettava oikea syvyys ja korkeus, joilla lukko saadaan avattua. Kampatiirikat hyödyntävät huonolaatuisten lukkojen sisällä olevaa ylimääräistä liikkumavaraa. Kampatiirikan harjakset ylittävät lukon avainten hammastusten maksimikorkeuden. Lukon haitat pyritään harjasten avulla työntämään lukon uumeniin, kokonaan pois sylinteristä, jolloin lukko saadaan avattua tuntematta lukon sarjoitusta.

Sähkölukkojen avaimetMuokkaa

Avainkortit ovat tavallisesti magneettijuovalla varustettuja luottokortin kokoisia avaimia, jotka ovat yksilöitävyytensä ansiosta kulunvalvontaan sopivia. Maailman ensimmäinen avainkorttilukko, 1970-luvun lopulla patentin saanut norjalainen VingCard, perustui alun perin mekaaniseen reikäkorttiin ja -lukkoon, kunnes ratkaisua kehitettiin sähköisesti ohjelmoitavaksi.[13] Avainkortti on yleensä liitetty kulunvalvontajärjestelmään. Avainkortteja on käytössä muun muassa kuntosaleilla, hotelleissa ja risteilyaluksilla. Magneettijuovallinen avainkortti luetaan lukijassa samoin kuin Wiegand-avain (ns. laku). On olemassa myös etäluettavia avainkortteja, jotka jakautuvat toimintaperiaatteensa mukaan passiivisiin ja aktiivisiin. Tällaisia käytetään usein tarkempaan kulunvalvontaan (esim. koulut ja virastot).

Magneettijuovallisia avainkortteja voidaan periaatteessa kopioida luotto- ja pankkikorttien tavoin. Monimutkaisempien avaimien kuten Wiegand-avainten tai etäluettavien siruavainten kopiointi on vaikeampaa.

Autoissa on nykyisin tavalliseen avaimeen rakennettu kauko-ohjain, jonka avulla lukko avataan ja suljetaan sähköisesti.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. Howard Payne & Deviant Ollam: This Key is Your Key, This Key is My Key Hope 11. 24.7.2016. Hope. Viitattu 26.9.2020.
 2. Uriah Ortiz: How To Cut A Standard Key By Code YouTube. 26.12.2019. Guardian Safe & Lock. Viitattu 26.9.2020.
 3. Adrian Weber: Stealth Key made by UrbanAlps - High Security Euro Profile Cylinder Lock YouTube. 20.6.2020. Adrian Weber. Viitattu 26.9.2020.
 4. Lehtinen, Toni: Suutarit pääsivät kopioimaan Suomen yleisintä avainta Helsingin Sanomat. 20.10.2013. Viitattu 11.10.2016.
 5. Jos Weyers: Key Impressioning Defcon 19. 4-7.8.2011. Defcon. Viitattu 26.9.2020.
 6. Bosnianbill: (933) Review: SouthOrd TPXS-07 and TPXS-08 Tubular Picks LockLab YouTube. 8.10.2016. locklab.com. Viitattu 26.9.2020.
 7. 99. Foil Impressioning LocksmithArmy YouTube. 15.2.2012. Viitattu 26.9.2020.
 8. HelpfulLockPicker: [249] What Are Skeleton Keys and How Do They Work? YouTube. 21.3.2019. Viitattu 26.9.2020.
 9. LockPickingLawyer: [1016] Kwikset “SmartKey” Tryout Keys YouTube. 27.12.2019. Viitattu 26.9.2020.
 10. Bosnianbill: (1594) Review: Multipick's VAG Laser Track Car Picks (WOW!) LockLab YouTube. 2.11.2019. Locklab.com. Viitattu 26.9.2020.
 11. Bosnianbill: (553) Make Bump Keys the RIGHT way! LockLab YouTube. 26.5.2014. Locklab.com. Viitattu 26.9.2020.
 12. Bosnianbill: (751) Using Comb Picks LockLab YouTube. 3.2.2016. locklab.com. Viitattu 26.9.2020.
 13. US patent 4,149,394: Lock arrangement employing mechanically acting code card and key card Google Patents. April 17, 1979. IFI CLAIMS Patent Services. Arkistoitu 29.1.2015.
 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Avain.