Atabaque on pitkä puusta tehty afrikkalais-brasilialainen rumpu. Sen runko on perinteisesti tehty brasilialaisesta jacaranda-puusta. Perinteiden mukainen lyömäkalvo taas on tehty vasikannahasta. Kalvon kiristykseen käytetään metallista vannetta, joka kiristetään narujärjestelmällä ja puisilla kiiloilla. Kiristäminen tapahtuu kevyesti kiiloja naputtamalla, jotka siten kiristävät tai löysäävät naruja.

Atabaque

Atabaqueta käytetään osana brasilialaista kulttuuria, esimerkiksi capoeirassa, maculeléssa ja afrikkalais-brasilialaisessa uskonnossa candomblé. Candombléssa atabaqueta pidetään pyhänä.

Atabaquet jaetaan soinnin ja rummun koon mukaan kolmeen luokkaan: rum, pisin ja matalin ääni, rum-pi, keskikokoinen rumpu, keskiäänellä ja , lyhyin rumpu, jossa on korkein ääni.

Condomblén rituaaleissa ja maculeléssa käytetään usein kolmea erityyppistä atabaqueta mutta capoeirassa mukana on tyypillisesti vain yksi rumpu.