Astekari

saari Suomessa

Astekari eli Päänpäällinen[2] on Pallosen saariryhmään[1] kuuluva saari Perämerellä HaukiputaanIin edustalla. Saaren korkein kohta on noin metrin korkeudella merenpinnasta, ja se sijaitsee laajan Nimettömänmatalan matalikon länsiosassa lähellä Santapankkia ja Pallosta ja kuuluu näiden ohella Perämeren saaret -Natura-alueeseen.

Astekari
Muut nimet
Päänpäällinen
Sijainti
Saariryhmä
Pallonen [1]
Väestö
Asukasluku
asumaton
Kartta

Astekarissa kasvaa ruoikkoa ja niittyä, kasveihin kuuluvat luhtakastikka ja rönsyrölli. Saaren laella kasvaa pajua. Merkittävimmät kasvit ovat meriasteri ja luotosorsimo.

Saari on Pallosen saariryhmän saarista linnustoltaan arvokkain, ja se saattaa olla Perämeren ainoa haahkan säännöllinen pesimäpaikka. Saarella pesivän räyskäyhdyskunnan koko on noin 160 paria, joten se käsittää Suomen arvoidusta räyskän pesimäkannasta jopa 20 prosenttia. Muista pesiviä laajeja ovat kala- ja harmaalokki. Aiemmin saarella on tavattu runsaasti myös pesiviä naurulokkeja sekä tiiroja.[2]

Lähteet muokkaa

Viitteet muokkaa

  1. a b Suurhiekan linnusto..., s. 16, 24 (Pallosen saariryhmä, Lönkytin ja Selkäleton alue)
  2. a b Suurhiekan linnusto..., s. 26 (Astekari)