Arkistolaitos

entinen Suomen valtion viranomainen

Arkistolaitos (AL) oli Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion viranomainen, jonka tehtävänä oli varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja käytettävyys. Tehtäviin kuului myös oman alan tutkimus- ja kehittämistoiminta. Arkistolaitos muodostui Kansallisarkistosta ja seitsemästä maakunta-arkistosta.[3]

Arkistolaitos
Arkistolaitoksen tunnus.
Arkistolaitoksen tunnus.
Perustettu 1816
Tehtävä Kansallisen kulttuuriperinnön ja julkisten asiakirjojen säilyttäminen
Ministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö
Pääjohtaja Jussi Nuorteva[1]
Työntekijöitä 240 (31.12.2016)[2]

Arkistolaitoksen tehtävistä säädettiin arkistolaissa (831/1994) ja ne eriteltiin tarkemmin asetuksessa arkistolaitoksesta (832/1994).[1]

Arkistolaitoksen tehtävät koskivat erityisesti julkishallinnon asiakirjoja. Laitos ohjasi viranomaisten asiakirjahallinnon ja arkistotoimen hoitoa, huolehti arkistotoimen yleisestä kehittämisestä sekä määräsi, mitkä valtion- ja kunnallishallinnon asiakirjat tulee säilyttää pysyvästi. Arkistolaitoksella oli lakiin perustuva valtuutus antaa sitovia määräyksiä viranomaisille muun muassa asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä, arkistotiloista, asiakirjojen laadinnassa käytettävistä paperista ja kirjoitustarvikkeista sekä asiakirjojen rekisteröinnistä ja luetteloinnista.lähde?

Arkistolaitos otti vastaan ja säilytti valtion viranomaisten pysyvää säilytysarvoa omaavat asiakirjat. Tämän lisäksi arkistolaitos hankki ja säilytti yhteiskunnallisesti ja tutkimuksellisesti merkittäviä yksityisarkistoja. Säilyttämiensä asiakirjojen käytettävyydestä arkistolaitos huolehti siten, että asiakirjoja voi käyttää Kansallisarkiston tai maakunta-arkistojen tutkijasaleissa sekä osittain myös verkkosivujen kautta.lähde?

Vuonna 2017 laki Kansallisarkistosta (1145/2016)[4] ja laki arkistolain muuttamisesta (1146/2016) astuivat voimaan.[5] Arkistolaitos (Kansallisarkisto ja seitsemän maakunta-arkistoa) sulautui yhdeksi valtakunnalliseksi opetus- ja kulttuuriministeriön alaiseksi Kansallisarkisto-nimiseksi viranomaiseksi. Edellä mainitut tehtävät kuuluvat nykyään Kansallisarkistolle.lähde?

Lähteet

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa