Arkhimedeen vala

Arkhimedeen vala on Lausannen teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden vuonna 1990 esittämä insinöörien eettinen ohjenuora.

Insinööriliitto on suomentanut valan lyhyessä muodossa vuonna 1995. Hieman laajemmassa muodossa se on sisällytetty myös Tekniikan akateemisten Kunniasääntöön. Vala tai kunniasääntö jaetaan kaikille valmistuville insinööreille ja diplomi-insinööreille heidän todistuksensa mukana. Antiikin aikana elänyt Arkhimedes oli yksi historian suurimmista matemaatikoista ja ensimmäisiä tunnettuja insinöörejä.

Insinööriliiton suomennosMuokkaa

Insinööri on mukana luomassa tekniikkaa, joka koituu luonnon ja ihmisen hyväksi. Insinööri on kaikessa toiminnoissaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ihmisen elämää. Insinööri välttää epärehellisyyttä ja epäsopua ja pyrkii kehittymään taitavammaksi ongelmien ratkaisijaksi. Insinööri miettii kehityksen suuntalinjoja ja välttää vahingollisten tavoitteiden toteutumista.

Tekniikan Akateemisten (TEK) KunniasääntöMuokkaa

Tekniikkaa tarvitaan lisäämään ihmiskunnan hyvinvointia. Tekniikka on kehittynyt osana kulttuuria.

Se on ammattitaitoa, joka teknisten tieteiden kehittyessä on jalostunut täsmälliseen muotoon.

Tekniikan vaikutukset ovat usein palautumattomia ja monimutkaisia ja ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Tekniikkaa kehitettäessä tulee turvata luonnon monimuotoisuus ja säilyttää ympäristö elinkelpoisena tuleville sukupolville.

Tekniikan hallitseminen edellyttää, että yhteiskunnalliset päätökset perustuvat parhaaseen mahdolliseen tietoon tekniikasta ja sen vaikutuksista. Tähän päästään avoimella vuorovaikutuksella eri alojen edustajien ja kansalaisten kesken.

Ihmisten elinoloissa ja yhteiskuntien kehityksessä on maailmanlaajuisesti suuria eroja. Tekniikan nykyistä laajempi soveltaminen on keskeinen keino näistä eroista aiheutuvien ongelmien ratkaisemisessa.

Tuntien oikeuteni ja velvollisuuteni tahdon noudattaa kaikissa toimissani tämän kunniasäännön ohjeita.

TULEVAISUUDEN MUOVAAMINENMuokkaa

Tekniikan asiantuntijana olen rakentamassa teitä tulevaisuuteen. Olen vastuussa myös tuleville sukupolville tekniikan kehittämisestä ja soveltamisesta. Työssäni otan huomioon kestävän kehityksen vaatimukset.

JATKUVUUSMuokkaa

Tietoni ja taitoni ovat perintöä yksilöiden ponnistelusta vuosituhansien aikana. Haluan vuorostani pitää huolta ammattini nuoren polven perehdyttämisestä tekniikan taitoihin ja perinteisiin.

ELINIKÄINEN KEHITTYMINENMuokkaa

Kartutan jatkuvasti ammattitaitoani ja vahvistan henkistä kasvuani.

TOISTEN TYÖN KUNNIOITTAMINENMuokkaa

Kunnioitan toisen oikeutta hänen tekemiinsä oivalluksiin, julkaisuihin ja muihin luovan työn tuloksiin.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINENMuokkaa

Toimimalla järjestössäni ja osallistumalla julkiseen elämään edistän ammattikunnan arvostusta ja sen yhteisiä tavoitteita.

TYÖMORAALIMuokkaa

Otan vastaan vain tehtäviä, joiden tavoitteet tunnen ja voin itse hyväksyä. Työnantajani ja asiakkaani voivat olla vakuuttuneita siitä, että teen parhaani heidän hyväkseen.

REHELLISYYS JA VASTUULLISUUSMuokkaa

Olen ammatissani lahjomaton ja rehellinen. Kannan aina henkilökohtaisesti vastuun teoistani. Toimimiseni ammattikunnan edustajana ei vähennä henkilökohtaista vastuutani.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa