Ananke-ryhmä on joukko Jupiteria retrogradiseen suuntaan kiertäviä kuita, joilla on samankaltainen rata Ananken kanssa, ja joiden alkuperän on oletettu olevan sama.

Jupiterin retrogradisten kuiden ryhmiä; Aninke on kuvassa alavasemmalla. Vaaka-akseli osoittaa etäisyyttä Jupiterista, pystyakseli inklinaatiota. Rengas kertoo ryhmän suhteellisesta koosta. Kaukaisin tavallinen kuu Callisto on kuvassa vertailukohtana.

Ryhmän kuiden etäisyys Jupiterista vaihtelee 19 300 000–22 700 000 kilometrin välillä. Ratojen inklinaatiot ovat väliltä 145,7°–154,8° ja eksentrisyydet väliltä 0,02–0,28.

Ryhmän ydinjäsenet suurimmasta pienimpään

Kansainvälinen tähtitieteellinen unioni on päättänyt, että kaikille retrogradisille kuille annetaan e-päätteinen nimi ja se koskee myös tätä ryhmää.

Alkuperä muokkaa

Kuuryhmä on todennäköisesti ollut alun perin yhtä asteroidia, joka törmäyksen seurauksena on hajonnut moneen osaan.

Kuiden kokoon perustuen on päätelty, että alkuperäisen asteroidin koko olisi ollut noin 28 kilometriä. Luku on lähes sama kuin Ananken halkaisija, joten törmäys, jossa kuuryhmä syntyi, ei ole voinut olla kovin raju.