Alumiiniseoksien tyypilliset seosaineet ovat kupari, magnesium, mangaani ja sinkki. Seosaineiden kiinteän tilan liukoisuus huoneenlämpötilassa on hyvin pientä, joten tyypilliset seosainepitoisuudet ovat tyypillisesti alle kuusi painoprosenttia. Valettavien alumiiniseosten tyypillisin seosaine on pii, minkä pitoisuus on tyypillisesti enintään 12 painoprosenttia. Alumiiniseokset luokitellaan seosaineiden mukaan seuraavasti

  • 1xxx vähintään 99,00% alumiinia
  • 2xxx kupari
  • 3xxx mangaani
  • 4xxx pii
  • 5xxx magnesium
  • 6xxx magnesium ja pii
  • 7xxx sinkki
  • 8xxx muut seosaineet

Valmistusmenetelmät muokkaa

Alumiiniseoksista valmistetaan erityyppisiä tuotteita. Tyypillisiä valmistusmenetelmiä ovat: pursotus, painevalu, valssaus ja hitsaus.

Katso myös muokkaa