Algilaiset kielet

Algilaiset kielet (engl. Algic languages) on kielikunta, joka sisältää Yhdysvalloissa ja Kanadassa alkuperäiskansojen puhumia kieliä. Kielikunnan muodostaa algonkin-kielten ryhmä sekä wiyotin ja yurokin kielet. Goddardin (1996) ja Mithunin (1999) käyttämän luokittelun mukaan kielikuntaan kuuluu 30 kieltä (osa algonkin-kielistä tosin on epävarmoja), SIL Internationalin luokituksessa kieliä on 44.

Algilaisten kielten levinneisyys ennen eurooppalaisten saapumista