Alfanumeerinen yhtälö

Alfanumeerinen yhtälö on yhtälö, jossa kunkin tuntemattoman muuttujan paikalle pyritään asettamaan numero siten, että yhtälö on voimassa. Usein eri merkit oletetaan eri luvuiksi ja kirjainjonojen ensimmäiset merkit oletetaan nollista eroaviksi. Esimerkkinä alfanumeerisesta yhtälöstä olkoon

TEN+TEN+FORTY=SIXTY

Alfanumeerisia yhtälöitä ratkaistaessa pyritään kirjain kerrallaan eliminoimaan muuttujien arvoja. Esimerkiksi yllä olevasta yhtälöstä huomataan välittömästi että joko N=0 tai N=5. Jatkamalla päättelyä lisää saadaan lopulta F=2, O=9, R=7, T=8, Y=6, E=5, N=0, S=3, I=1, X=4 eli 29786+850+850=31486.

Huomaa, että vaikka matematiikassa pätee , on alfanumeerisissa yhtälöissä voimassa .