Alfamotoneuroni

Alfamotoneuroni on poikkijuovaiseen lihassoluun tuleva liikehermosolu, joka tuo supistumiskäskyjä lihakselle ylemmistä keskushermoston osista. Se saa informaatiota joko suoraan tai välihermosolujen välityksellä muun muassa pikkuaivoista, motorisesta aivokuoresta sekä korvan asento- ja liikereseptoreilta. Alfamotoneuronin synapsin välittäjäaineena toimii asetyylikoliini.

Jokaiseen poikkijuovaiseen lihassoluun tulee yksi alfamotoneuronin synapsipääte. Tätä poikkijuovaisen lihassolun ja alfamotoneuronin muodostamaa kompleksia kutsutaan hermo-lihasliitokseksi. Yhden alfamotoneuronin ja sen hermottamien lihassolujen kokonaisuutta kutsutaan motoriseksi yksiköksi. Mitä useampaa lihassolua yksi alfamotoneuroni hermottaa sitä epätarkempaa lihaksen säätelystä tulee. Alfamotoneuronin sooma sijaitsee joko selkäytimen etupylväässä tai aivohermojen tumakkeessa aivorungossa ja sen viejähaarake on myelinisoitunut, jotta informaatio kulkisi nopeasti.