Alfahajoaminen on ydinfysiikassa radioaktiivinen hajoaminen, jossa vapautuu alfahiukkanen. Alfahiukkanen on helium-atomin ydin, eli se koostuu kahdesta protonista ja kahdesta neutronista. Hajoamisessa ydin muuntuu tytärytimeksi, jonka järjestysluku on kahta pienempi ja massaluku neljää pienempi.[1] Esimerkki alfahajoamisesta:

Alfahajoaminen

useimmiten merkitään näin:

Yllä oleva lauseke tarkoittaa että uraani-238-nuklidin alfahajoamisessa syntyy tytärnuklidi torium-234 ja alfahiukkanen.

Erityisesti raskaat atomiytimet ovat alfa-aktiivisia eli hajoavat alfahajoamisen kautta. Alfahajoaminen perustuu kvanttimekaaniseen tunneli-ilmiöön. lähde?

Alfahajoaminen on yksi hajoamisen tyyppi, jolla virittynyt epästabiili nuklidi voi saavuttaa stabiilin energiatilan.

Lähteet muokkaa

  1. Rosen, Joe: Encyclopedia of Physics, s. 5. Infobase Publishing, 2009. ISBN 9781438110134. (englanniksi)