Avaa päävalikko

Ahvenanmaan rauhaninstituutti

säätiöpohjalta toimiva tutkimuslaitos

Ahvenanmaan rauhaninstituutti on säätiöpohjalta toimiva tutkimuslaitos. Se toimii käytännön tasolla ja harjoittaa rauhaa ja konflikteja käsittelevää tutkimusta sekä laaja-alaisesti että lähtökohtanaan Ahvenanmaa ja sen erityisasema. Lisäksi sillä on vastuullaan rikosoikeudellinen sovittelutoimisto. Instituuttia johtaa Sia Spiliopoulou Åkermark.

Instituutti keskittyy itsehallintomuotoihin, vähemmistökysymyksiin, demilitarisointiin ja konfliktinhallintaan. Ahvenanmaan rauhaninstituutti on mukana monissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, jotka muodostuvat samankaltaisten kysymysten parissa työskentelevistä organisaatioista. Rauhaninstituutti on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka perustettiin vuonna 1992. Instituutin hallitus päättää toiminnan kokonaisvaltaisista suuntaviivoista, kun taas tutkijaneuvosto vastaa tieteellisestä suuntauksesta. Instituutilla on konsultatiivinen asema YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa, ECOSOC:issa

TutkimusMuokkaa

Ahvenanmaan rauhaninstituutin tutkijat ja vierailevat tutkijat toimivat kolmella laajalla aihealueella:

 • Turvallisuus
 • Autonomiat, Ahvenanmaan esimerkki mukaan luettuna
 • Vähemmistöt

Instituutti julkaisee näitä aloja koskevia kirjoja ja raportteja. Järjestämällä seminaareja ja konferensseja sekä yleisölle avoinna olevan laajenevan kirjastonsa avulla instituutti toimii Ahvenanmaan, Pohjoismaiden ja Itämerenalueen kokoontumispaikkana. Autonomiaa ja konfliktinhallintaa käsitteleviä seminaareja järjestetään yhteistyössä kautta maailman eri konfliktialueilta tulevien ryhmien kanssa.

KoulutusMuokkaa

Ahvenanmaan rauhaninstituutti järjestää kursseja ja seminaarisarjoja sekä Ahvenanmalla että ulkomailla seuraavilla aloilla:

 • Konfliktinhallinta ja väkivallattomuus
 • Maailmanlaajuinen ja alueellinen turvallisuus
 • Demokratia ja ihmisoikeudet
 • Autonomiat
 • Vähemmistöt
 • Ihmiskaupanvastainen toiminta

Instituutti pyörittää Rauhankasvatus-projektia Ahvenanmaan peruskouluissa. Tarkoituksena on liittää Ahvenanmaan peruskoulujen ohjelmaan tietoja ja kokemuksia konfliktinhallinnasta, väkivallattomuudesta, suvaitsevaisuudesta ja sovittelusta kouluissa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Ahvenanmaan maakunnanhallituksen ja peruskoulujen kanssa.

Lähialueiden yhteistyöMuokkaa

Ahvenanmaan rauhaninstituutti on kehittänyt toimivan verkoston Liettuan, Valko-Venäjän ja Venäjän Kaliningradin-alueen kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhteistyön perustana ovat Liettuan Vilnan naisten ja lasten keskuksessa Nendressä saadut kokemukset ja siellä kehitetyt menetelmät. Ahvenanmaan rauhaninstituutti ja Naiskerho Devyndarbe aloittivat -Nendren toiminnan vuonna 1998. Nykyään keskus tarjoaa sosiaalisia palveluja yksinäisten äitien perheille. Äidit saavat tukea, pikkulapsia varten on päivähoitoa ja koululapsia varten iltapäivätoimintaa. Nendrestä on tullut yksi Liettuan johtavista järjestöistä tasa-arvopedagogiikan ja tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden alalla. Vuodesta 2005 lähtien Nendre on jakanut tietojaan Valko-Venäjän ja Kaliningradin järjestöille. Tarkoituksena on ollut antaa syrjäytyneille ryhmille voimia oman elämän parempaan hallintaan. Projekti panostaa koulutukseen, neuvontaan ja naisille ja lapsille tarkoitettujen toimintojen kehittämiseen.

Ahvenanmaan rauhaninstituutti on myös avustanut Tyttöryhmä-menetelmän levittämisessä Liettuaan. Tämä Pohjoismaissa kehitetty menetelmä on sopeutettu paikallisiin oloihin. Se vahvistaa nuoria tyttöjä ja auttaa ehkäisemään ihmiskauppaa ennalta. Menetelmää on alettu käyttää myös Valko-Venäjällä.

Nuorisotyö & EU-ohjelma "Aktiivinen nuori"Muokkaa

Ahvenanmaan rauhaninstituutti osallistuu kansainväliseen nuorisoyhteistyöhön muun muassa seuraavilla aloilla:

 • EU:n vapaaehtoistoiminta EVS (European Voluntary Service). Instituutti on sekä lähettävä että vastaanottava järjestö.
 • Nuorisovaihto
 • Seminaarit, kurssit ja muut toiminnat, joiden tarkoituksena on edistää vuorovaikutusta ja tietoa muiden elinehdoista.

Ahvenanmaan sovittelutoimistoMuokkaa

Ahvenanmaan rauhaninstituutti pitää yllä Ahvenanmaan sovittelutoimistoa Ahvenanmaan lääninhallituksen toimeksiannosta. Sovittelutoimisto tarjoaa mahdollisuuden sovitteluun rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelua koskevan lain mukaisesti. Sovittelu on maksutonta palvelua ja sen tarkoituksena on, että osapuolet tapaamalla ja keskustelemalla voivat sopia hyvityksestä esimerkiksi raha- tai työsuorituksen muodossa. Sovitteluun osallistuvat rikoksen tai riita-asian osapuolet sekä kaksi vapaaehtoista, koulutettua ja puolueetonta sovittelijaa.

JulkaisujaMuokkaa

 • Rauhan saaret. Ahvenanmaan itsehallinto, demilitarisointi ja puolueettomuus. Susanne Eriksson, Lars Ingmar Johansson, Barbro Sundback, 2007 (on saatavissa myös englannin- ja ruotsinkielisenä).
 • International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea
 • Sia Spiliopoulou Åkermark (toimittaja), 2006.
 • Territoriella autonomier i världen. Maria Ackrén, 2005.
 • Demilitariserade och neutraliserade områden i Europa. Christer Ahlström, 2004 (saatavana myös englanninkielisenä).
 • Ahvenanmaa, Suomi ja eurooppalainen turvallisuus. Teija Tiilikainen, 2002 (saatavana myös ruotsinkielisenä).
 • Human Rights of Minority Women – a Manual of International Law. Sia Spiliopoulou Åkermark, 2000.

Aiheesta muuallaMuokkaa