Adaptiivinen järjestelmä

Adaptiivinen järjestelmä on joukko todellisia tai teoreettisia elementtejä, jotka muodostavat sellaisen kokonaisuuden, joka yhdessä pystyy vastaamaan ympäristön muutoksiin reagoivilla osillaan.

Takaisinkytkentäsilmukat ovat olennainen adaptiivisten järjestelmien piirre. Esimerkkejä niistä ovat luonnon ekosysteemit, yksilölliset organismit, ihmisten muodostamat yhteisöt ja perheet.

Myös monet ihmisen kehittämät järjestelmät ovat adaptiivisia järjestelmiä. Laitteissa voi olla adaptiivisia menetelmiä: kehittyneitä säätöalgoritmeja tai tekoälyn alueeseen liittyviä piirteitä. Esimerkiksi roboteissa on ohjaustoimintoja, jotka käyttävät takaisinkytkentäsilmukoita hyväkseen tunnistellakseen ympäristöä mittausten avulla. Silloin kun mittaussignaali vaikuttaa vastaavaan ohjausarvoon, puhutaan takaisinkytkennästä ja kysymyksessä on (ainakin osittaisesti toteutettu) adaptiivinen järjestelmä.

Katso myösMuokkaa

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Bertalanffy, L. 1971. General system theory: foundations, development, applications. London: Allen Lane.