4. Pohjois-Pohjanmaan rykmentti

4. Pohjois-Pohjanmaan rykmentti oli valkoisten länsiarmeijan joukko-osasto Suomen sisällissodassa. Rykmentin v.t. komentaja oli majuri Walter von Gerich, myöhemmin majuri Wilhelm Stjernschantz.

Joukko-osastot muokkaa

Komentaja: majuri Fredrik Ferdinand Järnström.

Komentaja: majuri Aleksander Pell.

Komentaja: kapteeni Lilliér.

  • Täydennyspataljoona

Komentaja: tohtori Karttunen, pataljoonan kutsuntapiiri oli Oulu ja sijoituspaikka Lapua.

Lähteet muokkaa

  • Toim. Ignatius, Theslöf, Palmén, Grotenfelt, Nordenstreng ja Soikkeli: Suomen vapaussota 1918 osat V ja VI. Helsinki: Otava, 1924-1925.
  • Suomen jääkärien elämäkerrasto 1975. Sotatieteen Laitoksen Julkaisuja XIV. Vaasa: , 1975. ISBN 951-99046-8-9.
  • Suomen jääkärien elämäkerrasto. Puolustusministeriön Sotahistoriallisen toimiston julkaisuja IV. Porvoo: WSOY, 1938.