Äänitaso

Äänitaso (melun yhteydessä melutaso, myös äänentaso) on ihmisen kuuloaistimuksen tyyliin taajuuspainotettu äänenpainetaso. Äänitason suhteellinen yksikkö on desibeli (dB) ja absoluuttinen yksikkö Pascal (Pa). Äänitasoa mitataan äänitasomittarilla.

Äänitason mittauksessa käytetään painotussuodattimia, jotka muuttavat taajuusvastetta. Yleisesti käytetään A- ja B-suodattimia: A-suodattimella mitattu äänitaso on "A-äänitaso", C-suodattimella mitattua "C-äänitaso". Näin mittaustulokset vastaavat paremmin ihmiskorvan kuuloherkkyyttä. Melun mittauksessa painotettu tulos vastaa paremmin kuulovaurioriskiä.[1]

LähteetMuokkaa