Jääkärien sotilasarvojärjestelmä

Wikimedia-luetteloartikkeli
(Ohjattu sivulta Zugführer)

Suomalaisten jääkärien koulutuksen eri vaiheissa Saksassa käytettiin Saksan armeijasta poikkeavaa jääkärien arvoastejärjestelmää, joka johtui koulutettavien poikkeuksellisesta asemasta: jääkärien joukosta muodostettiin heille päällystö ja alipäällystö, joka toimi saksalaisen päällystön alaisena omana järjestelmänä.

"Partiolaiskurssin" aika muokkaa

Koulutuksen alkaessa 25. helmikuuta 1915 Lockstedtin leirin partiolaiskurssina ("Pfadfinder-Kursus Lockstedter Lager") annettiin kaikille kurssin osanottajille partionjohtajaan viittaava nimitys Feldmeister. Lisää arvoasteita otettiin käyttöön 21. maaliskuuta, jolloin nimettiin ensimmäiset komppanianpäälliköt, joukkueenjohtajat, ryhmänjohtajat ja ryhmän varajohtajat.[1]

Kun "partiolaiskurssi" lakkautettiin ja tilalle muodostettiin Lockstedtin harjoitusjoukko elokuun lopussa 1915, otettiin käyttöön viralliset Saksan armeijan sotilasarvot.

Kyseessä oli joukon saksalaiselle päällystölle rinnakkainen järjestelmä: suomalaisten ylennettyjen esimiesasema kohdistui vain toisiin suomalaisiin palvelusasioissa. Saksalaisiin kouluttajiin nähden myös ylennetyt olivat sotamiehiä.

Pfadfinderien koulutukseen liittyvät sotilasarvot
Sotilasarvo Suomeksi Kantasanat Otettu käyttöön
Feldmeister "kenttämestari", tarkoitti Saksassa partionjohtajaa[1] Feld = kenttä, Meister = mestari 25. helmikuuta 1915, Pfadfinder-Kursus Lockstedter Lager'in alkaessa
Kompanieführer komppanianpäällikkö[1] Kompanie = komppania; Führer = johtaja 21. maaliskuuta 1915
Zugführer joukkueenjohtaja [1] Zug = joukkue; myös esimerkiksi jono ja kulkue, Führer = johtaja 21. maaliskuuta 1915
Gruppenführer ryhmänjohtaja [1] Gruppe = ryhmä, myös joukko tai parvi; Führer = johtaja 21. maaliskuuta 1915
Stellvertretender Gruppenführer ryhmän varajohtaja [1] Stellvertretender = sijainen, edustaja; Gruppe = ryhmä, myös joukko tai parvi; Führer = johtaja 21. maaliskuuta 1915

Lockstedtin harjoitusjoukko muokkaa

"Partiolaiskurssin" päättyessä koulutuseroja tasattiin jakamalla koulutettavat saamansa koulutuksen mukaan kahteen ryhmään: A- ja B-luokan jääkäreihin. A-luokkaan kuuluva oli Feldmeister, joka oli astunut palvelukseen ennen 5. heinäkuuta 1915 ja saanut koulutusta vähintään kuuden viikon ajan. Muut kuuluivat B-luokkaan. A-luokkaan kuuluva voitiin ylentää; B-luokassa oleva puolestaan pääsi koulutuksen edetessä A-luokkaan.

Suomalaiset arvoasteet olivat edelleen alisteisia saksalaisten kouluttajien ja muun henkilökunnan arvoihin nähden ja esimiesasema rajoittui vain palvelustehtäviin. Matti Lauerma on huomauttanut, että rinnakkaisten arvoasteikoiden asetelma vastasi Saksan siirtomaajoukoissa vallinnutta "valkoisten" ja "värillisten" sotilaiden keskinäistä suhdetta.[2] Käytännössä tämä tarkoitti sitä, ettei suomalainen voinut olla saksalaisen esimies. Samankaltainen järjestelmä oli Saksassa SS:ssä mm. keskitysleirivartijoiden keskuudessa, missä nainen ei voinut olla miehen esimies.

Myöhemmin asteikon yläpäähän lisättiin vielä kaksi arvoastetta. 6. helmikuuta 1916 otettiin käyttöön Hauptzugführerin ja Oberzugführerin arvot. Ensin mainittu toimi pataljoonan esikunnassa pataljoonan komentajan apulaisena, eräänlaisena adjutanttina. Tehtävään nimitettiin Erik Jernström. Edellä kuvatun kaksoisjärjestelmän mukaisesti hänkin rinnastui saksalaiseen henkilökuntaan nähden tavalliseen sotamieheen.[3]

Oberzugführereiksi nimitettiin Jääkäripataljoona 27:n kunkin komppanian palvelusiässä vanhin joukkueenjohtaja. Lauerma on kuvannut Oberzugführerin tehtävää vallinneen kaksoisarvojärjestelmän vuoksi eräänlaiseksi komppanianpäällikön ja -vääpelin sekamuodoksi tilanteesta riippuen.[4]

Ausbildungstruppe Lockstedtin sotilasarvot
Sotilasarvo Suomeksi Kantasanat Otettu käyttöön
Hauptzugführer pääjoukkueenjohtaja (vastasi pataljoonankomentajaa) [3] Haupt = pää-, Zug = joukkue, myös esimerkiksi jono ja kulkue; Führer = johtaja 6. helmikuuta 1916
Oberzugführer ylijoukkueenjohtaja (vastasi komppanianpäällikköä) [3] Ober = ylempi, yli-; Zug = joukkue, myös esimerkiksi jono ja kulkue; Führer = johtaja 6. helmikuuta 1916
Zugführer joukkueenjohtaja [1] Zug = joukkue; myös esimerkiksi jono ja kulkue, Führer = johtaja 5. syyskuuta 1915
Gruppenführer ryhmänjohtaja [1] Gruppe = ryhmä, myös joukko tai parvi; Führer = johtaja 5. syyskuuta 1915
Hilfsgruppenführer ryhmän varajohtaja [1] Hilf = apu; Gruppe = ryhmä, myös joukko tai parvi; Führer = johtaja 5. syyskuuta 1915
Jäger jääkäri, sotamiestä vastaava arvo Jäger = jääkäri, myös metsästäjä

Libaun lista muokkaa

Jääkärit ylennettiin Suomen armeijan sotilasarvoihin 11. helmikuuta 1918. Arvot julkaistiin seuraavana päivänä pataljoonan Suomen hallituksen nimissä vastaanottaneen Wilhelm Thesleffin päiväkäskyssä, jonka ylennysluetteloa nimitetään Libaun listaksi Libaun (nyk. Liepāja) kaupungin mukaan.

Ylennysluettelossa ovat seuraavat arvot:[5]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  • Lauerma, Matti: Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27 : vaiheet ja vaikutus. Porvoo, Helsinki: WSOY, 1966. ISBN puuttuu teoksesta.

Viitteet muokkaa

  1. a b c d e f g h i Lauerma 1966, 127
  2. Lauerma 1966, 277
  3. a b c Lauerma 1966, 281
  4. Lauerma 1966, 282
  5. Lauerma 1966, 805-806