Yritysturvallisuus

"Yritysturvallisuus on yrityksen kaikkien toimintojen turvallisuutta. Turvallisuusjohtaminen on osa normaalia yrityksen johtamista. Tavoitteena ei ole erillinen turvallisuustoiminto, vaan toiminnan turvallisuus." Elinkeinoelämän keskusliitto

On tärkeää ymmärtää, että Yritysturvallisuus liittyy kaikentyyppisten organisaatioiden toimintaan, myös julkishallintoon. Kuvaavampi termi olisikin usein Organisaatioturvallisuus. Silloin turvallisuus olisi helpompi mieltää koskettamaan kaikenlaisia ja kaiken kokoisia erityyppisiä organisaatioita.


Yritysturvallisuuden osa-alueetMuokkaa

Tyypillisesti yritysturvallisuus jaetaan osa-alueisiin, jonka liittyvät toinen toisiinsa. Näitä osa-alueita ovat:

  • Henkilöturvallisuus
  • Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus
  • Pelastustoiminta
  • Rikosturvallisuus
  • Tietoturvallisuus
  • Tuotannon ja toiminnan turvallisuus
  • Työturvallisuus
  • Ulkomaantoimintojen turvallisuus
  • Valmiussuunnittelu
  • Ympäristöturvallisuus.


Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto (viitattu 13.9.2015)