Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus on nuorille suunnattua kasvatusta, joka edistää positiivista suhtautumista yrittäjyyteen. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on lisätä yrittäjyyttä yhteiskunnassa. Se on myös osa koulujen opetussuunnitelmia. Yrittäjyyskasvatus -termi sisältää sekä yrittäjyyden että kasvatuksen. Yrittäjyys on yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta innovatiivisuutta, hallittua riskinottoa, asioiden tapahtumaan saamista ja omistuksellisuutta. Sen voidaan nähdä koostuvan omaehtoisesta, ulkoisesta ja sisäisestä yrittäjyydestä, jotka yhdessä muodostavat kokonaisvaltaisen kuvan yrittäjyyden ajatuksellisista ja toiminnallisista ulottuvuuksista (Ristimäki 2004; Kyrö 1997). Suomen opetusministeriö kuvaa yrittäjyyden yksilön kyvyksi muuttaa ideat toiminnaksi. Yrittäjyys sisältää luovuuden, innovaatiokyvyn ja riskinoton, kyvyn suunnitella ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrittäjyyskasvatus on OPM määritelmän mukaan pääasiassa opetushallinnon alalla tehtävää yrittäjyyttä vahvistavaa laaja-alaista työtä, jota tekevät ja toimintaa tukevat opetustoimijoiden ohella myös useat työelämätahot ja järjestöt. Käytännön toimenpiteiden tavoitteena on lisätä myönteistä asennetta yrittäjyyteen, tietojen ja taitojen kehittäminen, uuden yrittäjyyden aikaan saaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja yrittäjämäinen toimintatapa. Yrittäjyyskasvatus perustuu elinikäiseen oppimiseen ja verkostomaiseen toimintatapaan.

Yrittäjyyskasvatuksen opettaminenMuokkaa

Yrittäjyyskasvatuksen opettaminen on yleisesti erilaisten taitojen ja valmiuksien kehittämistä ja opettajat voivat joko suunnitella opetuksen itse tai käyttää valmiita toimintamalleja ja materiaaleja. Yrittäjyyskasvatus voidaan ymmärtää sekä opetuksen sisällöksi että opetuksessa käytettäväksi menetelmäksi. Yrittäjyyskasvatuksen toimintatavat ovat mitä moninaisimmat, ja aihekokonaisuuden toteutukseen on saatavilla runsaasti tukea ja käytännön malleja. Opetuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen voi saada ajatuksia ja vankkaa perustaa myös yrittäjyyskasvatukseen liittyvästä monitieteisestä tutkimuksesta.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

Kyrö, P. 1997. Yrittäjyyden muodot ja tehtävä ajan murroksessa. Jyväskylä. ISBN 951-39-0007-X

Ristimäki, K. 2004. Yrittäjyyskasvatus. Yrityssanoma Oy. Järvenpää.

OPM 2009. Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat. Opetusministeriön julkaisuja 2009:7. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. Saatavissa: http://www.minedu.fi

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Komulainen, Katri ym. (toim.): Yrittäjyyskasvatus hallintana. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-308-1.

Aiheesta muuallaMuokkaa