Ympäristölupavirastot

Ympäristölupavirastot toimivat Suomessa aikaisemmin vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisina alueellisina valtion lupaviranomaisina vuosina 2000–2009. Ympäristölupavirastot lakkautettiin 1. tammikuuta 2010, ja niiden tehtävät siirrettiin aluehallintovirastoihin.

Ne päättivät ympäristövaikutuksiltaan merkittävistä ympäristöluvista ja vesilain mukaisista luvista sekä niistä luvista, joissa alueellinen ympäristökeskus oli hakijana tai oli merkittävästi edistänyt hankkeen toteuttamista. Ympäristölupavirastot käsittelivät myös pääosan vesien pilaantumisesta aiheutuvista korvausasioista.

Ympäristölupavirastot kuuluivat ympäristöministeriön hallinnonalaan. Virastoja oli kolme:

  • Länsi-Suomen ympäristölupavirasto (Helsingissä)
  • Itä-Suomen ympäristölupavirasto (Kuopiossa)
  • Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto (Oulussa).

Aiheesta muuallaMuokkaa