Ylitornion rata

Ylitornion rata eli Övertorneåbanan sekä Tornedalsbanan oli Ruotsin rataverkkoon kuulunut rataosuus, joka erkani entisestä Haaparannan radasta Karungin rautatieasemalla Haaparannan pohjoispuolella. Rataosuus valmistui vuonna 1914, vuotta aiemmin kuin Karungin ja Haaparannan välinen rataosuus. Rataosan pituus oli noin 47 kilometriä, ja sen päätepiste sijaitsi Ruotsin Ylitornion keskustaajamassa Matarengissä.

Yitornion rata
Övertorneåbanan
Perustiedot
Reitti KarunkiYlitornio
Rakennettu 1913–1914
Avattu 1914
Lakkautettu 1986
Purettu kyllä
Tekniset tiedot
Pituus 47 km
Raiteiden lkm 1
Raideleveys 1 435 mm
Sähköistys ei
Sallittu nopeus 50 km/h
Armasjoen vanha rautatiesilta.

Henkilöliikenne radalla päättyi vuonna 1984. Tätä seurasi tavaraliikenteen lakkauttaminen kesäkuun 1986 alussa ja lopulta radan purkaminen vuonna 1992. Purkamistöiden yhteydessä rautatien sillat jätettiin kuitenkin paikoilleen.

Nykyään vanhaa ratapohjaa pitkin menee talvisin ulkoilu- ja kelkkareitti. Karungin rautatieaseman pohjoispuolella myös Torniojokilaakson maantie, Riksväg 99, on siirretty noin kahden kilometrin matkalta vanhalle ratapohjalle, kun maantie siirrettiin pois Karungin kylän keskustasta.