Wikiprojekti:Tiede/arviointi

Stylised atom with three Bohr model orbits and stylised nucleus.svg Projektin etusivu
Teemasivu Teemasivu
c:Category:Science Commons
Aiheluettelo
Osallistujat
Arviointi
n · k · m

Tälle sivulle luodaan Wikipedia version 1.0 editorial team: assessment mukaista wikiprojektikohtaista arviointiohjetta. (esim. Wikiproject Finland: Assessment)

Miten arvioida artikkeleitaMuokkaa

Jokainen wikiprojektin jäsen on tervetullut arvioimaan tiede-aiheisia artikkeleita. Arvioimiseen käytetään seuraavaa mallinetta, joka sijoitetaan artikkelin keskustelusivun huipulle jos keskustelusivu on jo aloitettu:

{{Wikiprojekti Tiede|tärkeys = |laatu = }}

Tärkeys- ja laatuparametrit voidaan täyttää alla olevissa taulukoissa olevilla lyhenteillä/sanoilla jos artikkeli täyttää tarvittavat kriteerit. Esimerkiksi:

{{Wikiprojekti Tiede|tärkeys = keskeinen|laatu = HA}}

tai

{{Wikiprojekti Tiede|tärkeys = tärkeä|laatu = tynkä}}

Artikkeleiden laatutasotMuokkaa

Artikkelin tärkeys aihepiirin sisälläMuokkaa

Tärkeys Kriteeri Esimerkki
huippu Artikkelin aihe on äärimmäisen tärkeä, jopa ratkaiseva, tieteelle. Varattu aiheille, jotka ovat merkittäviä sekä poikkitieteellisesti että kansainvälisesti. Core topics -luetellossa olevien tiedeartikkelien suomenkieliset vastineet täyttävät tämän kriteerin. Artikkelit lisätään luokkaan Luokka:Wikiprojekti Tiede: äärimmäisen tärkeät artikkelit. Tiede, Atomi, Solu, Aika
tärkeä Artikkeli koskee tieteen perusteknologiaa/infrastruktuuria tai tunnettua/kulttuurisesti/historiallisesti merkittävää osa-aluetta. Artikkelit lisätään luokkaan Luokka:Wikiprojekti Tiede: tärkeät artikkelit. Large Hadron Collider, Taksonomia, Tieteellinen laki
keskeinen Artikkelissa käsitellään tieteen aihetta, joka ei välttämättä ole yleisesti tunnettu tiedeyhteisön ulkopuolella. Artikkelit lisätään luokkaan Luokka:Wikiprojekti Tiede: keskeiset artikkelit. 0,999..., Laboratoriohiiri, Hiilijalanjälki
vähäinen Artikkeli koskee aihetta, joka on erittäin erikoistunut tieteen sisällä eikä siitä yleisesti ole tuntemusta tiedeyhteisön ulkopuolella. Artikkelit lisätään luokkaan Luokka:Wikiprojekti Tiede: vähäiset artikkelit. Kolekystokiniini, Erlenmeyerpullo
ei arviota Aiheen tärkeyttä ei voida soveltaa. Koskee yleensä muita kuin artikkelisivuja, esimerkiksi uudelleenohjauksia, luokkia, mallineita jne.
tuntematon Aiheen tärkeyttä ei ole vielä arvioitu.