Wikiprojekti:Tieliikenne

Tieliikenneprojektin tarkoituksena on luoda, kehittää ja ylläpitää Wikipedian tieliikenneaiheisia artikkeleita ja artikkelikokonaisuuksia sekä tiestön ylläpitoon, hallinnointiin ja muuhun tieliikenteeseen liittyvään toimintaan liittyviä artikkeleita. Projektiin liittyviä kysymyksiä ja kehitysehdotuksia voi esittää projektin keskustelusivulla. Projektiin liittyvän aineiston pääluokat ovat Tieliikenne ja Tiet.

Tieliikenneprojektiin liittyvät moottoritieverkkojen ja ulkomaiden tieverkkojen projektisivut löytyvät omilta sivuiltaan. Tieliikenneprojektin etusivulta löytyy yksityiskohtaisesti vain luettelo niistä Suomen seututeistä ja yhdysteistä, joista ei vielä ole tehty artikkelia.

Käyttäjälaatikko

muokkaa

Projektin käyttäjälaatikko lisätään käyttäjäsivulle kopioimalla sinne koodi {{Käyttäjä/Tieliikenne}}

  Tämä käyttäjä osallistuu Wikipedian tieliikenneprojektiin.Osallistujat

muokkaa

Tehtäviä

muokkaa

Teitä, joista ei ole vielä luotu artikkelia

muokkaa

Lista on yhdysteiden osalta puutteellinen. Tämä lista koskee vain Suomen tieverkkoa. Ulkomaiden tieverkkojen vastaavanlaiset listat löytyvät omilta alasivuiltaan.

Voit poistaa tien listalta, kun siitä on tehty artikkeli.

Seututiet

muokkaa

Uudenmaan ELY

muokkaa

Varsinais-Suomen ELY

muokkaa

Pirkanmaan ELY

muokkaa

Kaakkois-Suomen ELY

muokkaa

Pohjois-Savon ELY

muokkaa

Keski-Suomen ELY

muokkaa

Etelä-Pohjanmaan ELY

muokkaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY

muokkaa

Lapin ELY

muokkaa

Suunnitellut seututiet

muokkaa

Yhdystiet

muokkaa

Yhdistettävät artikkelit

muokkaa

Suomen tietunnelit

muokkaa

Moottoritieartikkelit

muokkaa

Ohjeita moottoritieartikkelien tavoitetilaksi

Artikkelien tavoitetila

muokkaa

Tavoitetilassa moottoritieverkon osuuksia (moottoriteitä) koskevista artikkeleista tulisi löytyä:

 • Kunnon johdanto
 • Oikealle puolelle tähän kohtaan kyseisen maan moottoriteiden infobox-malline (tai väliaikaisesti Tie-malline, kunnes kyseiset mallineet tehdään)
 1. Tien kuvaus (kyseisen tien kulku, maasto, kaupungit, joiden kautta se kulkee ja jotka se yhdistää)
 2. Historia (kyseisen tien suunnittelu/rakennushistoria, lisätyt liittymät ym..)
 3. Tulevaisuus (suunnitelmat, lisättävät liittymät ym..)
 4. Moottoritien osuudet (taulukossa, Kiinassa myös tekstimuotoinen lyhyt kuvaus osuuksista jos mahdollista (liittymien, palvelualueiden ja tunnelien määrä, pituus, leveys ja suunnittelunopeus sekä rakennusaika)
 5. Kaistataulukko ja nopeusrajoitukset
 6. Liittymätaulukko (eri tyyppinen kuin Suomen teiden malline-taulukko; myöhemmässä vaiheessa mahd. mallinetyyppinen)
 7. Tunnelit (maista, joissa niitä on paljon)
 8. Liikennemäärät (taulukossa)
 9. Katso myös (risteävät tiet, merkittävät sillat, yli 5 km pitkät tunnelit)
 • Lopussa malline kyseisen maan moottoriteistä virallisella viitoitusvärillä (vihreä/sininen) (Kiinassa ja Yhdysvalloissa kaikkien maakuntien mallineet, joiden kautta tie kulkee (esim. Guojia Gaosu G1 (Kiina)-artikkelin tulee sisältää 7 mallinetta, yksi valtakunnallinen ja 6 maakunnallista, ei olemassa juurikaan väliaikaisia mallineita (tosin on Interstate-päätiet), voidaan lisätä vasta kun mallineet on tehty)

Ohje: Infobox-mallline (esim. Infobox-CN)

muokkaa

Mallineesta tulisi löytyä seuraavat kohdat:

 • Tien numerokyltti ja kartta (jos saatavilla)
 • Maa
 • Maakunnat (kaikki)
 • Tien numero ja nimi
 • Pituus
 • Alkupiste
 • Reitti (risteykset toisten moottoriteiden kanssa; kaikki päämoottoritiet)
 • Päätepiste
 • Kaistaluku
 • Liittymät (joista systeemiliittymiä)
 • Palvelualueet (+ levähdysalueet)
 • Tunnelit
 • Muodostettu
 • Lakkautettu

Ohje: Moottoritien osuudet-kohta

muokkaa

Esimerkkitaulukko, selite rivillä 2

Tie Alku Loppu Pituus Rakenteille Avattu
Tien numero ** Osuuden alku Osuuden loppu Pituus (km/mi) ** Rakentamisen aloituspvm (kk.vvvv) ** Tien avauspvm (pp.kk.vvvv)
A4 <59> Rzeszów-Pólnoc IC <60> Rzeszów-Wschód JCT 6.9 km 01.2010 10.09.2012
 • Tien numero: jos jaettu osuus toisen tien kanssa (liittymänumerointi toisen tien mukaan), ensiksi taulukkoon aina päätien numero, vaikka olisi isompi numero (esim. Guizhoussa G56 ja G76-teiden osuuden liittymät numeroitu tien G76 mukaan, joten ensimmäinen sarake olisi tällöin muodossa: | G76 G56 ||)
 • Pituus: kilometrit ja mailit eri riville (mailit vain maista, joissa niitä käytetään enää, muista maista vain kilometrit, kilometrit aina ylemmälle riville, esim. Yhdysvaltojen jollain moottoritieosuudella tämä sarake olisi tällöin muodossa: | 13.1 km
  8.0 mi ||
  ). Pituus aina sadan metrin tarkkuudella (harvoista moottoritieosuuksista, joista tätä ei saatavilla, niin muodossa xx km, esim. 65 km.
 • Rakentamisen aloituspvm: Vain maista, joista saatavilla. Jos ei saatavilla, niin muodossa N/A. Kiinasta saatavilla rakentamisen aloitusaika muodossa pp.kk.vvvv suurimmalta osalta moottoritieosuuksia; jos suunnitteilla niin muodossa xx.vvvv
 • Tieosuuden avauspvm: Aina muodossa pp.kk.vvvv (yleensä saatavilla, jos ei saatavilla niin xx.kk.vvvv / xx.xx.vvvv); jos rakenteilla niin muodossa kk.vvvv tai xx.vvvv, jos suunnitteilla niin muodossa xx.vvvv

Taustavärit osuustaulukossa:

avattu vihreä #B9FFC5
rakenteilla keltainen #FFEBAD
valmisteilla (toteutusohjelmassa) punainen #FFCBCB
suunnitteilla sininen #B3B7FF
(suunnitelma) jäissä harmaa #C0C0C0

Ohje: Liittymätaulukot

muokkaa

Liittymätaulukosta tulee löytyä tavoitetilassa seuraavat kohdat:

Kuvake Tyyppi Lyhenne
  Systeemiliittymät SL ????
  /   Eritasoliittymät ETL ????
    ( ) Palvelualueet PA ????
  /   Rajanylityspaikat RYP ????

Lisäksi mahdollisuuksien mukaan tulee lisätä seuraavat kohdat:

Kuvake Tyyppi Lyhenne
  (+  ) Levähdysalueet LA ????
  Tunnelit TN ????
  Sillat TS ????

Taustavärit liittymätaulukossa:

avattu ei väriä -
rakenteilla keltainen #FFEBAD
valmisteilla (toteutusohjelmassa) punainen #FFCBCB
suunnitteilla sininen #B3B7FF
(suunnitelma) jäissä harmaa #C0C0C0

Moottoritieartikkelit/Projektisivu

muokkaa

Moottoritieartikkelien projektisivut löytyvät omilta alasivuiltaan:

(myös Oseania)

Maantiet (ulkomaat)

muokkaa

Ulkomaiden maantieverkkojen projektisivut löytyvät omilta alasivuiltaan: Moottoritieartikkelien projektisivut löytyvät omilta alasivuiltaan:

(myös Oseania)

Tietunnelit

muokkaa

Tietunneliprojekti tulee saamaan myöhemmin oman alasivunsa.

Tiesillat

muokkaa