Wikipedia:Viisi käyttäjätasoa


»Lighten up, and you lighten up those around you.»
(Ben Zander)

Ystävällisyys on sallittua, jopa suotavaa. Itse asiassa yksi parhaista tavoista joilla voit olla eduksi Wikipedialle on olemalla kohtelias ja ystävällinen muille käyttäjille.

Wikipedian käyttäjät voidaan ryhmitellä viiteen tasoon kohteliaisuuden ja ystävällisyyden mukaan.

hyökkäävä epäkohtelias neutraali kohtelias ystävällinen

HyökkääväMuokkaa

 
Hyökkääviä käyttäjiä keskustelemassa.

Hyökkäävä muokkaus- ja keskustelukäyttäytyminen on osittain kielletty Wikipediassa. Suorasta henkilökohtaisesta hyökkäyksestä voi ansaita pakkolomaa. Kiroilu, sättiminen, haukkuminen, alentaminen, ivailu ja ad hominemit sen sijaan eivät ole suoranaisesti kiellettyjä eikä niistä yleensä tule konkreettisia sanktioita. Tämä ei silti tarkoita, että ne olisivat hyödyllisiä yhteisön kannalta – päinvastoin ne ovat järjestään haitallisia. Moni muutoin arvokasta työtä Wikipediassa tekevä muokkaaja saa aikaan helposti paljon hallaa sortumalla hyökkäävään toimintaan.

Muiden hyökkäävä käytös jää mieleen Wikipedian ulkopuolellekin. Se muistetaan ja se voi vaikeuttaa käyttäjien kanssakäymistä pitkän aikaa.

Mistä hyökkäävä käytös voi johtua?

 • Hyökkäävyys on yleistä suomalaisilla verkkokeskusteluareenoilla. Käyttäjä saattaa pitää hyökkäävyyttä normina. Hän ei ole sisäistänyt, että muut käyttäjät ovat ihmisiä, jotka ansaitsevat tulla kohdelluksi asiallisesti.
 • Käyttäjä lähtee olettamuksesta, että muut käyttäjät ovat pahantahtoisia, tai päätyy erittäin helposti tähän tulkintaan.
 • Hyökkäämällä käyttäjä koettaa nostaa itsensä keskustelukumppaninsa yläpuolelle. Voi myös olla että hän ajattelee olevansa erehtymättömästi oikeassa. Hän ei ymmärrä, että hyökkäämällä hän itse alentaa itseään ja vahingoittaa paitsi kollegaansa, myös Wikipediaa.
 • Hyökkäävä käyttäjä ei ole ymmärtänyt, että hyökkäys ei hyödytä itseä, keskustelua eikä Wikipediaa, ainoastaan vahingoittaa niitä.
 • Viha synnyttää lisää vihaa: käyttäjä provosoituu ja vastaa häneen kohdistuneeseen hyökkäykseen.

Välttääksesi hyökkäämästä:

 • Jos olet vähällä hyökätä toisen käyttäjän kimppuun, jätä Wikipedia rauhaan hetkeksi. Juo vaikka kuppi teetä, käy kävelyllä tai nuku yön yli. Sinulla ei ole minkäänlaista velvoitetta vastata veisteihin välittömästi ne luettuasi. Jos vielä tauon jälkeen sinun tekee mieli hyökätä, harkitse voisitko purkaa paineesi mieluummin vaikka pelaamalla Doomia tai mätkimällä nyrkkeilysäkkiä. Parhaiten osallistut Wikipedian rakentamiseen jättämällä vain harkittua ja hallittua kritiikkiä.
 • Mieti mitä hyötyä hyökkäyksestäsi on Wikipedian rakentamisen kannalta. Väitän, että vastaus on loppujen lopuksi ”ei mitään”.
 • Älä ajattele muita muokkaajia vihollisinasi, vaan yhteistyökumppaneinasi, jotka toimivat parhaansa mukaan hyvässä tahdossa saman päämäärän eteen kuin sinäkin.

EpäkohteliasMuokkaa

 
Epäkohtelias käyttäjä osallistumassa keskusteluun

Epäkohtelias muokkaaja puuttuu yleensä vain heikkouksiin. Hän ei kiitä tai pyydä anteeksi eikä varsinkaan kehu, vaan naljailee ja on ylimielinen. Epäkohtelias käyttäjä lannistaa muita käyttäjiä ja saa heidän osallistumisintonsa hiipumaan. Toiminnallaan hän saa erimielisyydet kärjistymään, jolloin helpostikin ratkaistavissa olevien kiistojen puimiseen kuluu käyttäjiltä kohtuuttomasti voimavaroja. Lisäksi epäkohteliaisuus saa aikaan entistä enemmän epäkohteliasta käytöstä: koska siihen ei puututa, muut käyttäjät väistämättä ajattelevat että epäkohteliaisuus on ookoo. Hyökkäävän käyttäjän tavoin epäkohtelias muokkaaja aiheuttaa toiminnallaan Wikipedialle helposti enemmän haittaa kuin mitä hän voi saada aikaan hyötyä.

Mistä epäkohtelias käytös voi johtua?

 • Voi olla, että käyttäjä ei itse ymmärrä käyttäytyvänsä ikävästi. Hän ei ehkä osaa muotoilla asiaansa siten, ettei vastaanottaja voisi loukkaantua. Siksi voi olla paikallaan kaikella kohteliaisuudella huomauttaa asiasta, mikäli koet toisen käyttäjän käytöksen epäkohteliaaksi.
 • Käyttäjä saattaa tulkita toisen käyttäjän toimia väärin ja käyttäytyä tulkintansa perusteella sen sijaan että hän esittäisi oman tulkintansa ja tarkentaisi tilannetta sen pohjalta.
 • Epäkohteliaisuus ja epäkypsyys voi olla käyttäjän toimintatapa tosimaailmassa. Tämä ei kuitenkaan oikeuta epäkohteliaisuutta Wikipediassa. Kuka tahansa pystyy pidättäytymään olemasta epäkohtelias pienellä keskittymisellä ja harjoituksella.
 • Käyttäjä saattaa kuvitella, että epäkohteliaisuus on oikeutettua ja hyväksyttyä. Näin on erityisesti, jos vastapuolikin käyttäytyy huonosti. Hän ei ole sisäistänyt, että Wikipediassa on kyse yhteistyöstä, ei kukkotappelusta.

Välttääksesi olemasta epäkohtelias:

 • Kysy itseltäsi: miksi osallistuisit keskusteluun negatiivisesti?
 • Varmista, ettei viestiäsi voi tulkita negatiivisesti.
 • Muista, ettei tulkintasi toisen käyttäjän toimista välttämättä ole oikea. Jos esität tulkintasi ääneen ja varmistat, että tulkitsit oikein, pystyt vähentämään konfliktin mahdollisuutta merkittävästi.
 • Pidä mielessä, että muut käyttäjät lähes poikkeuksetta haluavat toiminnallaan vain parantaa Wikipediaa.

NeutraaliMuokkaa

 
”How do you know if you are happy or sad without a mask?” –Valentine elokuvassa Mirrormask

Neutraalin tason tulisi olla minimilähtökohta Wikipedian käyttäjäkunnassa. Neutraalilla tasolla muokkaaja pitäytyy asiassa. Hän osallistuu Wikipediaan sisältölähtöisesti ja on yhteisölle kokonaishyödyksi. Hän onnistuneesti pidättäytyy sättimästä ja kimpaantumasta, mutta toisaalta ei myöskään kiitä eikä kehu hyvistä muokkauksista, nähdystä vaivasta ja hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Neutraali käyttäjä saattaa kyllä hiljaa arvostaa muiden käyttäjien panosta, mutta ei sano sitä ääneen: hän olettaa, että hänen arvostuksensa näkyy ilmankin. Hänen toimintansa perusteella tätä on kuitenkin mahdoton päätellä. Monesti voisi aivan yhtä hyvin saada käsityksen, että sanojensa takana hän kimmastuu, kun muut muokkaavat hänen mielestään hyvää sisältöä, mutta pidättäytyy olemasta epäkohtelias.

Neutraalin muokkaajan hyväntahtoiset viestit ja muokkaukset onkin helppo tulkita väärin, koska niissä ei ole hyväntahtoisuutta vakuuttavia elementtejä. Jos kanssamuokkaajat olettavat hyvää tahtoa, tästä ei yleensä aiheudu varsinaista haittaa. Kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan ole veistetty samasta puusta, ja väärinymmärryksiä tapahtuu: hyviä syitä jättää tällaista tulkinnanvaraa tuskin on.

Miksi käyttäjä on neutraali?

 • Neutraali käyttäjä saattaa suhtautua keskusteluun samalla vakavuudella kuin tietosanakirjan kirjoittamiseen. Hän saattaa ajatella, että kohteliaisuus olisi tarpeeton siirtymä pois tietosanakirjan asiallisuudesta, ja että kaikista henkilökohtaisuuden ilmauksista on syytä pidättäytyä. Hän ei ole ymmärtänyt, että Wikipediassa keskustelu ja artikkelit ovat luonteeltaan täysin eri maailmoja.
 • Hän saattaa ajatella, että kohteliaisuudesta ei ole hyötyä, vaikka todellisuudessa sen avulla voi estää väärinkäsityksiä ja parantaa ilmapiiriä.
 • Neutraali käyttäjä ei välttämättä aina huomaa jättäneensä sanomatta mitä ajattelee.

Neutraali muokkaaja on kokonaishyödyksi Wikipedialle ja siten arvokas yhteisön jäsen. Hän voi kuitenkin tehdä osallistumisestaan vielä arvokkaampaa ja ehkäistä turhia väärinymmärryksiä asettumalla useammin toisen käyttäjän saappaisiin ja keskittymällä siihen, että hänen tarkoitustaan ei tulkita väärin.

Esimerkiksi näin voit kehittää käyttäytymistäsi positiivisemmaksi:

 • Muista, että jokainen käyttäjä on ihmisyksilö, joka luonnostaan reagoi kaikkeen toimintaasi myös tunnetasolla.
 • Kokeile, voisitko lisätä kohteliaisuutta korostavia elementtejä viesteihisi. Vinkkejä saat esimerkiksi Wikipedian etiketistä.
 • Sano ääneen, mitä ajattelet. Kirjoita viesteissäsi näkyviin, että arvostat muiden työtä ja että siitä on hyötyä myös omalle toiminnallesi Wikipediassa. Saatat saada itsekin hyvän mielen!
 • Miksi tyytyisit vain hiljaisesti hyväksymään muiden ansiokkaat muokkaukset? Kehu, kun siihen on aihetta, ja ilmoita tukevasi hyvää muokkausta. Siitä tuskin on mitään haittaa.
 • Muista aina perustella muokkauksesi, jotta niitä ei tulkita väärin.

KohteliasMuokkaa

 
Kohtelias käyttäjä kohtaa epäkohteliaan käyttäjän

Kohtelias muokkaaja on miellyttävä muokkaus- ja keskustelukumppani, ja yhteistyö hänen kanssaan sujuu ilman ylimääräisiä kommervenkkeja. Hän lähestyy muokkaamista paitsi sisällön myös yhteisön kannalta eikä unohda, että jokaisen muokkauksen takana on ajatteleva ja tunteva ihminen. Hän panostaa siihen, että hänen viestejään ei tulkittaisi väärin, ja myöntää virheensä sitä mukaa kun niitä tapahtuu. Kohdatessaan epäkohteliaisuutta hän kykenee pysymään kohteliaana ja asiassa. Hän ei syytä käyttäjiä todennäköisyyksien perusteella vaan varmistaa saamansa käsitykset oikeiksi.

Kohtelias käyttäjä on todellakin arvokas ja arvostettu yhteisön jäsen. Hän tavoittelee yhteisymmärrystä keskustelun avulla ja rakentaa sisällön sen varaan.

Kohteliaasta käyttäjästä voi pienellä vaivalla tulla vieläkin arvokkaampi, jos hän yhdistää kohteliaisuuteensa lämmintä ystävällisyyttä.

 • Suhtaudu muihin käyttäjiin enemmän kuin kollegoina. Ajattele, että saatte toisen muokkaajan kanssa yhdessä upeampaa jälkeä aikaan kuin mitä kumpikaan saisi omillaan – pitäen samalla hauskaa.
 • Paitsi että asetut toisen käyttäjän kenkiin, näytä se.

YstävällinenMuokkaa

 
Ystävällisyys on arvokkaimpia asioita joita voit yhteisölle antaa.

Ystävällinen muokkaaja on innostava ja energisoiva muokkaus- ja keskustelukumppani. Häneltä on ilo saada kommentteja ja palautetta, ja niihin on ilo vastata omilla viesteillään ja toiminnallaan. Omalla toiminnallaan ystävällinen käyttäjä lähes poikkeuksetta kannustaa muita osallistumaan Wikipedian rakentamiseen entistä enemmän, paremmin ja tehokkaammin. Kaiken tämän lisäksi ystävällisyys on tarttuvaa. Ystävällinen käyttäjä on jo pelkällä ystävällisyydellään ensiarvoisen arvokas, hyödyllinen ja tärkeä osa yhteisöä, joka rakentaa maailman mahtavinta tietosanakirjaa.

Jos tunnistat itsestäsi ystävällisen käyttäjän piirteitä: onneksi olkoon, pidä toi ja kiitos että olet :)

LopuksiMuokkaa

Kukaan käyttäjä ei yksiselitteisesti ole lukkiutunut yhteen näistä tasoista, vaan saman käyttäjän muokkaukset voivat olla hyvinkin eritasoisia. Jokaisen on mahdollista nostaa keskimääräistä muokkaustasoaan parempaan suuntaan. Se vaatii keskittymistä, ajattelemista, harjoitusta ja kantapään kautta oppimista. Jos vain haluamme, pystymme tulemaan ystävällisemmiksi ja yhdessä rakentamaan Wikipediasta sen mitä sen on tarkoituskin olla – kannustava, innostava, voimistava ja antoisa osallistumisympäristö.