Wikipedia:Pikapoisto

(Ohjattu sivulta Wikipedia:R)

Sivun tai tiedoston merkitseminen
poistettavaksi välittömästi:

 • Kirjoita välittömästi poistettavaksi haluamasi artikkelin tai tiedostosivun alkuun tunnus ja mahdollinen perustelu koodilla {{Pikapoisto|perustelu}}

tai

 • Muokkausnäkymän alapuolella näkyvällä Pikapoisto-painikkeella:
  • Valitse ensin painikkeen viereisestä valikosta sopiva poistosyy ja paina sitten painiketta.
  • Perustelun voit kirjoittaa käsin napin tuottamassa koodissa olevan kahden |-merkin väliin seuraavasti:
{{Pikapoisto|Tähän oma perustelu.|Y1}}
(esim. {{Pikapoisto|Tarpeeton.|Y7}} kun sivun aloittajana haluat sivun poistettavaksi).

Merkitessäsi jotain poistettavaksi välittömästi kannattaa yleensä laittaa
T1, H1 tai H2-varoitus käyttäjän keskustelusivulle.

Pikapoisto tarkoittaa tapaa, jolla sivu tai tiedosto voidaan poistaa välittömästi Wikipediasta. Sivujen välitön poistaminen on osa Wikipedian poistokäytäntöä. Tällä sivulla on lueteltu syyt (kriteerit), joiden perusteella sivu tai tiedosto voidaan poistaa pikaisesti ilman keskustelua.

Tahallinen turhien sivujen luominen lasketaan vandalismiksi.

Kriteerit

Näihin poistosyihin voidaan viitata lyhenteillä. Esimerkiksi ”Y12” viittaa numeroon 12 otsikon yleiset alla (tekijänoikeusrikkomus) ja ”K1” viittaa numeroon 1 otsikon käyttäjäsivut alla (ei käyttäjää).

Yleiset

Koodikirjain Y.

Nämä poistosyyt pätevät kaikissa nimiavaruuksissa (* myös tiedostonimiavaruudessa):

 1. Ei järkevää sisältöä. Sivut, joiden sisällössä ei ole mitään järkeä. Tämä on yleisin poistosyy häiriköintitarkoituksessa luoduille sivuille.
 2. Testisivut. Testit ovat sallittuja vain hiekkalaatikolla ja käyttäjäsivujen alasivuilla.
 3. * Vandalismi. Tähän sisältyy räikeän virheellinen tai ilmeisen harhaanjohtava tieto sekä sivujen vandalismisiirroista aiheutuneet ohjaukset. Massapoistoa suoritettaessa tämä on lomakkeen ehdottama poistosyy, jos ei sitä muuteta.
 4. * Poistoäänestyksen mukaisesti. Sivut, jotka on äänestetty poistoäänestyksessä poistettavaksi. Jos poistoäänestyksen aikaisemmin hävinnyt sivu luodaan uudestaan, voidaan se poistaa. Tämä koskee myös aikaisemmin epämerkittävinä poistettuja sivuja, jollei merkittävyys ole muuttunut, mutta ei koske muista syistä poistettuja sivuja.
 5. * Estetyn käyttäjän luomat sivut. Sivut, jotka luodaan estoa kiertäen ja joita muut käyttäjät eivät ole merkittävästi muokanneet.
 6. * Tekniset poistot. Poistot, joita tehdään sivuja siirrettäessä ja esimerkiksi yhdistettäessä sivuhistorioita tai siistittäessä muutoshistoriaa valikoivalla poistamisella.
 7. * Aloittajan tai käyttäjän poistettavaksi pyytämä. Tarpeettomat sivut, jotka aloittaja on tyhjentänyt tai pyytää poistettavaksi ja joihin muut käyttäjät ovat tehneet korkeintaan pieniä muutoksia, kuten ongelmamallineiden lisäyksiä tai kielenhuoltoa. Koskee myös tapauksia, joissa käyttäjä pyytää oman käyttäjäsivunsa tai sen alasivun poistoa, ellei kyseessä ole keskustelusivu tai keskustelusivun arkistosivu. Mahdollisesti merkittäviä aiheita ei tule kuitenkaan poistaa ilman poistoäänestystä. Mahdolliset orvoiksi jääneet keskustelusivut (paitsi keskustelu käyttäjästä) voidaan poistaa tällä syyllä tai syyllä Y8.
 8. Sivut, joiden isäntäsivua ei ole olemassa, kuten orvot keskustelusivut. Tiedostojen keskustelusivut voidaan poistaa vain, jos tiedostoa ei ole olemassa suomenkielisessä Wikipediassa. Käyttäjien keskustelusivuja ei voida poistaa eikä tyhjentää, mutta vanhoja keskusteluja voi halutessaan arkistoida.
 9. * Wikimedia Foundation. Wikimedia Foundation pidättää itsellään oikeuden poistaa sivu nopeasti ilman erillisprosesseja erikoistilanteissa.
 10. Sivut, joilla pyritään vahingoittamaan kohdetta. Sivut, joiden tarkoitus on vahingoittaa henkilöä, yritystä, yhteisöä, vakaumusta tai muuta seikkaa. Tällä syyllä voidaan poistaa myös oikeustoimilla uhkailut ja vakavasta neutraaliusongelmasta kärsivät sivut.
 11. * Mainokset. Sivut, jotka on luotu vain mainostamistarkoitukseen ja joiden muuttaminen neutraaleiksi olisi huomattavan työlästä.
 12. * Tekijänoikeusrikkomukset. Sivut, jotka on kopioitu muualta tai joiden sisältö loukkaa tekijänoikeutta.
 13. * Kaksoiskappale. Sivu, jonka sisältö on kopio toisesta, jo olemassa olevasta sivusta. Tällä syyllä voidaan kumota myös kopioimalla tehty sivujen siirto.

Artikkelit

Koodikirjain A.

Jos halutaan poistaa artikkeleita, jotka eivät täytä alla olevien poistosyiden ehtoja, artikkelin merkittävyys voidaan kyseenalaistaa sen keskustelusivulla. Artikkelisivulla voidaan tarvittaessa käyttää mallinetta {{Merkittävyys}} ja jos keskustelussa ei synny konsensusta merkittävyydestä, artikkeli voidaan asettaa poistoäänestykseen. Seuraavat poistosyyt pätevät myös teemasivuihin.

 1. Ei määritelmää. Hyvin lyhyet sivut, joissa ei ole määritelmää, eli ne eivät vastaa sellaisiin kysymyksiin kuin mikä, missä tai miten.
 2. Väärä kieli (= not Finnish). Muulla kielellä kuin suomeksi kirjoitetut sivut sekä heikkolaatuiset konekäännökset. Suomenkielisen Wikipedian artikkelit kirjoitetaan suomeksi, muunkielisten artikkelien paikka on kyseisen kielen omassa Wikipediassa.
 3. Ei sisältöä. Sivut, joilla ei ole omaa sisältöä tai joissa on ainoastaan linkkejä.
 4. Väärä projekti. Sivut, jotka eivät ole tietosanakirja-artikkeleita. Wikipedian sisarhankkeisiin voidaan luoda erilaista sisältöä.
 5. Epämerkittävä. Esimerkiksi artikkeli henkilöstä, yhtyeestä tai WWW-keskustelualueesta, joka ei ole merkittävä eikä ole saanut merkittävästi julkisuutta. Ainoastaan ilmiselvästi epämerkittävät artikkelit voidaan poistaa Wikipediasta välittömästi ilman keskustelua. Lievemmässä tapauksessa turvaudutaan merkittävyyskeskusteluun tai poistoäänestykseen.
 6. Hauki on kala. Sivut, jotka sisältävät vain itsestäänselvyyden (hauki on kala, Lech on joki) ja joihin ei ole lisätty olennaista tietoa vuorokauden kuluessa {{hauki on kala}} -mallineen lisäämisestä.

Ohjaukset

Koodikirjain O.
 1. Nimiavaruuden ylittävä ohjaus. Eri nimiavaruuksien välinen ohjaus.
 2. Virheellinen tai tarpeeton ohjaus. Ohjaus, joka ohjaa olemattomaan sivuun, tai ohjaus, jonka asiayhteys ei ole selvä: esimerkiksi Bnaani, joka ohjaisi artikkeliin Banaani. Koskee myös tarpeettomia ohjauksia, kuten sivujen siirrossa jääneitä keskustelusivuohjauksia, joissa keskustelusivuun ei linkitetä tai linkitys on lähinnä arkistoitujen keskustelusivujen linkityksiä. – Jos ohjausta käytetään artikkeleissa, on ennen ohjauksen poistoa syytä korjata kyseiset artikkelit viittaamaan suoraan sinne, minne ohjaus ohjasi. Ohjausta käyttävät artikkelit löytää "Tänne viittaavat sivut"-linkistä.

Tiedostot

Koodikirjain T.

Jos halutaan poistaa tiedostoja, jotka eivät täytä alla olevien poistosyiden ehtoja, voidaan käydä erillinen poistokeskustelu.

 1. Tarpeeton tiedosto. Tiedostot, jotka eivät ole käytössä tai ovat heikkolaatuisempia kopioita toisesta tiedostosta. Sisältää myös tiedostot, jotka eivät ole kuvia tai videoita ja joilla ei ole tietosanakirjamaista tai projektinomaista käyttötarkoitusta.
 2. Korruptoitunut tai tyhjä tiedosto.
 3. Väärä ja Wikipediaan sopimaton lisenssi. Tiedostot, jotka on lisensoitu väärin ja joiden lisenssiä ei ole korjattu kohtuullisessa ajassa huomautuksen jälkeen.
 4. Epäselvät tiedoston tiedot. Tiedostot, joiden käyttöoikeuksissa on epäselvyyttä ja joita ei ole korjattu kohtuullisessa ajassa huomautuksen jälkeen.
 5. Käyttämätön sitaattikuva. Kuvat, joilla ei ole vapaata lisenssiä ja jotka eivät ole käytössä.
 6. [ei käytössä](Poistosyy T6 on lakkautettu tarpeettomana. Käytä sen sijasta syytä T4 = epäselvät tiedot. Tämä poistoperuste oli aiemmin "kyseenalaiset tiedoston tiedot".)
 7. Virheellinen tekijänoikeuslain sitaattioikeuden perustelu. Esimerkiksi kuvakaappaukset, joita on käytetty vain artikkelin koristamiseksi.
  (Syy oli aiemmin muodossa "Virheellinen tekijänoikeuslain 25 §:n perustelu".)
 8. Tiedosto siirretty Commonsiin. Siirron yhteydessä orvoiksi jääneet tiedostojen keskustelusivut voidaan poistaa.
 9. Ei lupaa. (= Ei käyttöoikeutta). Kuvat, jotka on julkaistu lisenssillä, jota Wikipedia ei tue, tai joihin on väitetty olevan lupa, mikä sittemmin on osoittautunut vääräksi.

Luokat

Koodikirjain L.

Jos halutaan poistaa luokkia, jotka eivät täytä alla olevien poistosyiden ehtoja, aloitetaan keskusteluun perustuva poistomenettely (keskustelu luokan merkittävyydestä tai poistokeskustelu luokan tarpeellisuudesta taikka mahdollisesti laajempi keskustelu kahvihuoneessa luokituksen järjestämisestä paremmaksi).

 1. Tyhjä luokka.
  Jos luokka on tarkoituksella tyhjennetty sen takia, että sen nimi muutetaan ja sivut on siirretty uuteen luokkaan, käytetään poistosyytä "Uudelleennimetty luokka".
 2. Uudelleennimetty luokka.
  Muista merkitä lisätiedoksi uuden luokan nimi poistoperusteeseen esimerkiksi näin: {{Pikapoisto|[[:Luokka:UUDEN LUOKAN NIMI]]|L2}}.
 3. Epämerkittävä luokka. Luokka, joka on todettu merkittävyyskeskustelussa epämerkittäväksi tai poistokeskustelussa tarpeettomaksi.

Käyttäjäsivut

Koodikirjain K.

Käyttäjäsivut, jotka eivät täytä alla olevien poistosyiden ehtoja ja joita käyttäjä itse ei pyydä poistettavaksi (ks. kohta Y7), jätetään poistamatta. Suomenkielisellä Wikipedialla ei ole muita perusteita käyttäjäsivujen poistoon kuin nämä poistosyyt.

 1. Ei käyttäjää. Käyttäjäsivut, joita vastaavaa käyttäjätunnusta ei ole olemassa ja jotka eivät ole esimerkiksi uudelleenohjauksia tunnuksen vaihdon jäljiltä. Tämä koskee myös IP-osoitteiden käyttäjäsivuja.
 2. Käyttäjäsivukäytännön vastainen. Käyttäjäsivut, jotka rikkovat räikeästi käyttäjäsivukäytäntöä.
 3. Ikuisesti estetty käyttäjä.

Mallineet

Koodikirjain M.

Jos halutaan poistaa mallineita, jotka eivät täytä alla olevien poistosyiden ehtoja, aloitetaan erillinen keskustelu mallineen poistamisesta (keskustelu merkittävyydestä tai tarpeellisuudesta).

 1. Virheellinen tietosisältö. Mallineet, joiden tietosisältö on virheellinen, epäneutraali, muuten huonosti organisoitu tai huonosti rajattu.
 2. Tarpeeton malline. Mallineet, joista ei ole hyötyä tai jotka toimivat lähes samalla tavalla kuin toinen malline.
 3. Epämerkittävä malline. Mallineet, jotka on todettu merkittävyyskeskustelussa epämerkittäväksi.

Teemasivut

Jos halutaan poistaa sellaisia teemasivuja, jotka eivät täytä yleisiä tai artikkeleille määritettyjä välittömän poiston ehtoja, poistamisesta ja teemasivun tarpeellisuudesta on syytä aloittaa erillinen poistokeskustelu.

Muuta

Internetin hakukoneet (esimerkiksi Google ja Bing) ovat kätevä työkalu tekijänoikeusloukkausten, merkittävyyden ja pilailun tutkimiseen.

Ylläpito löytää välittömästi poistettavaksi merkityt sivut ja tiedostot luokasta Pikapoisto.

HUOM: Kun merkitset sivun poistettavaksi välittömästi, niin kirjoita tarvittaessa myös perustelu miksi sivu on syytä poistaa Wikipediasta.

Roskaa?

Tämän käytäntösivun aikaisempi nimi oli Wikipedia:Roska, ja välittömästi poistettavia sivuja kutsuttiin roskaksi. Termistä "roska" luovuttiin maaliskuussa 2013, ja sen tilalle tulivat termit "pikapoisto" ja "välitön poistaminen". Keskustelu nimenmuutoksesta löytyy käytäntökahvihuoneen arkistosta.