Wikipedia:Lupaavien artikkelien ohje

Lupaava artikkeli -merkintä on hyvien ja suositeltujen artikkelien tapainen laatumerkintä. Merkinnän on tarkoitus kertoa, että yhteisön mielestä artikkeli sisältää selkeät perustiedot aiheestaan ja on muutenkin kunnossa. Ensisijainen kohde lupaava artikkeli -merkinnälle ovat uudet ja lyhyet artikkelit, joiden saattaminen merkinnän vaatimalle tasolle tulisi olla kenen tahansa kohtuullisella vaivalla saavutettavissa.

Merkinnän saaneet artikkelit löytyvät luokasta Lupaavat artikkelit ja ehdokkaat luokasta Lupaavaksi ehdotetut artikkelit tai 10.6.2020 alkaen luokasta Laatuarvioinnit. Merkinnän lukijoille suunnattuna esittelysivuna toimii Wikipedia:Lupaavat artikkelit -sivu.

TarkoitusMuokkaa

Helposti saavutettavana laatutasona lupaava artikkeli -merkinnän on tarkoitus antaa uusille käyttäjille päämäärä, johon tähdätä artikkelia muokatessaan. Tällöin tuon tason saavuttaminen palkitsee antamalla kokemuksen siitä, että on saanut jotain valmista aikaiseksi, mikä puolestaan motivoi tekemään parempia artikkeleita.

Merkinnän saamiseen kuuluva vertaisarviointi myös ohjaa kirjoittajia myönteisellä tavalla yhteisön pariin; kirjoittaja saa palautetta artikkelistaan ja samalla artikkelille tulee tehtyä muun muassa muun kuin pääasiallisen kirjoittajan tekemä kielenhuolto. Ohjeistus ja aikaisessa vaiheessa tehty vertaisarviointi myös ohjaa artikkelin muotoa kohti sekä muita saman aihepiirin artikkeleita että hyviä ja suositeltuja sivuja. Tämä myös osaltaan rajoittaa artikkeleiden ongelmien kasvamista niin suuriksi, ettei kukaan ole enää halukas niitä korjaamaan.

Lupaavaksi artikkeliksi voi merkitä pidemmänkin artikkelin. Tällöin laatumerkintä toimii pitkäaikaisemmalle käyttäjälle keinona merkitä muokkaamansa artikkeli kunnolliseksi, vaikkei hän olisikaan kiinnostunut laajentamaan sitä hyväksi saakka. Tällöin muut muokkaajat voivat luottaa siihen, ettei artikkelissa ole oleellisia ongelmia, ja myöhemmin uusia muutoksia voi tarvittaessa verrata kertaalleen arvioituun versioon.

KriteeritMuokkaa

Lupaava artikkeli -merkintään riittää tiiviisti perustiedot sisältävä artikkeli, jonka kirjoittaja on tehnyt mahdollisimman valmiiksi ennen laatuarviointiin tuomista. Muiden kriteerien osalta lupaavan artikkelin kriteerit mukailevat hyvien artikkelien ja suositeltujen sivujen kriteerejä. Erityisesti huomioitavia asioita on, että artikkeli saa olla lyhyt, ettei kriteereinä vaadita mahdottomia asioita ja ettei artikkelin aiheella ole merkitystä tässä, vaan laadun arvioinnissa keskitytään artikkelin sisältöön.

 • Sisällön tulee olla objektiivinen, neutraali ja faktuaalisesti tarkka.
 • Artikkelin tulisi noudattaa Wikipedian tyyliohjeita.
 • Artikkelin tulisi olla muodoltaan linjassa muiden vastaavan aihepiirin artikkeleiden kanssa.
 • Lähteet tulee mainita. Käytännössä edellytetään lähdeviitteitten kattavaa käyttöä.
 • Kielen tulisi olla selkeää.
 • Artikkelin tulisi olla myös maallikolle lukukelpoinen.

Ohjeita eri osa-alueiden laadun arviointiinMuokkaa

Tarkempia ohjeita eri osa-alueiden laadunarviointiin.

Lähteet ja viitteetMuokkaa

Lähteiden ja viitteiden osalta arvioinnissa olennaista ei ole, että artikkeli on kattavasti viitteistetty vaan, että artikkeli tulee vertaisarvioinnissa epäilyttäviltä osiltaan tarkistetuksi ja että ilmoitetut lähteet on merkitty riittävän tarkasti, jotta lähdemerkintä on hyödyksi myöhemminkin.

Vertaisarvioinnissa viitteitä ei siis tulisi vaatia itseisarvona joka kappaleen perään vaan ainoastaan tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Lähdepyyntöjä tulisi myös poistaa kohdista joiden voidaan perustellusti katsoa pitävän paikkansa eikä kohtien paikkansapitävyydestä ole erimielisyyttä. Artikkelissa ei lupaavaksi hyväksymisen aikana tulisi olla avoimia lähdepyyntöjä kuin harkituissa poikkeustapauksissa. (esimerkki: Pyörätuoli)

Artikkelin sisällä lähteiden ja viitteiden ulkoasun tulisi olla yhtenäinen. Tärkeintä kuitenkin on, että lähteet on ylipäätänsä merkitty.

Esimerkki hyväksyttävästä viitteestä
 • Poliisi epäilee 86 ihmistä rikoksista Smash Asemissa (Helsingin Sanomat 6.2.2007) linkki
<ref>Poliisi epäilee 86 ihmistä rikoksista Smash Asemissa (Helsingin Sanomat 6.2.2007)
[https://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/1135224878456 linkki]</ref>
Suositeltava tapa

On suositeltavaa, että viitteet merkittäisiin viitemallineisiin. Viitemallineissa tekijänimissä suositellaan tieteellisissä viittauksissa käytössä olevaa sukunimi, etunimi muotoa, koska nimen mukaan menevä aakkostus tapahtuu joka tapauksessa sen mukaan.

<ref>{{Verkkoviite | Tekijä = Sisättö, Vesa | Osoite = https://www.hs.fi/kirjat/artikkeli/Suomalaiset+taikakoululaiset/HS20081222SI1KU02i75 | Nimeke = Suomalaiset taikakoululaiset | Julkaisu = Helsingin Sanomat | Ajankohta = 2 2.12.2008 | Viitattu = 29.7.2010}}</ref>
Verkkoviitteet

Artikkelin verkkoviitteiden toimivuuden voi tarkistaa Checklinks-työkalulla.[vanhentunut linkki]

Miten myönnetäänMuokkaa

HakeminenMuokkaa

 1. Aloita artikkelin laatuarviointi lisäämällä artikkelin alkuun malline {{laatuarviointi}} Se lisää artikkelin automaattisesti laatuarvioinnit-luokkaan.
 2. Luo artikkelin keskustelusivulle osio nimeltä Laatuarviointi. Siellä aloitetaan laadunarviointikeskustelu. Mainitse aloitusviestissä, että ehdotat artikkelia lupaavaksi. Voit vaihtoehtoisesti ehdottaa sitä hyväksi. Arvioijat päättävät yhdessä sen statuksen.

Arviointikeskusteluun osallistuminenMuokkaa

Ennen arviointikeskusteluun osallistumista käy lukemassa artikkeli ja pohdi, täyttääkö se yllä olevat ehdot ja mitä asioita siinä voitaisiin parantaa. Tutki muun muassa, onko artikkelissa kerrottu olennaiset asiat, onko sen rakenne looginen, ovatko artikkelin faktat oikeita, onko sen kieliasu hyvä, onko lähteet merkitty oikein ja onko niitä riittävästi.

Lisää kommenttisi arviointikeskusteluun. Yritä kommentoidessasi kertoa tarkasti, mitä pitää korjata, ja pyri tekemään konkreettisia korjausehdotuksia. Esimerkiksi jos sinusta artikkeli vaatii parempia lähteitä, niin merkitse lähdepyynnöillä ne kohdat, jotka sinusta vaativat paremman lähteistyksen, jotta muut keskustelijat tietävät, mitä pitää korjata. Jos parannusehdotuksesi on vähäpätöinen tai sinulla on aikaa korjata virheitä itse, kerro myös keskustelusivulla, että olet muokannut kyseistä seikkaa artikkelissa.

Kun olet tehnyt päätöksesi siitä, kelpaako artikkeli lupaavaksi, kerro siitä keskustelussa. Ota huomioon, että vastustavat kommentit kannattaa perustella, jotta muut käyttäjät saisivat tietää, mikä sinusta artikkelissa on vialla ja mitä artikkelissa pitäisi korjata.

Arvioinnin lupaava artikkeli -merkintää varten voi tehdä myös suositeltu artikkeli -äänestyksen tai vertaisarvioinnin yhteydessä.

ValintaMuokkaa

Jotta artikkeli saisi lupaava artikkeli -statuksen, arviointikeskusteluun on aloittajan lisäksi osallistuttava vähintään kaksi käyttäjää ja keskustelussa on synnyttävä konsensus siitä, että artikkeli täyttää vaaditut kriteerit. Arviointiajan on syytä olla vähintään yksi viikko. Arviointi päättyy, kun tulos on selvä ja sen voi lopettaa kuka tahansa. Arvioinnin loputtua artikkelista poistetaan arvioinnista kertova malline ja käyty keskustelu arkistoidaan {{arkistoitu osa}}-mallineella. Artikkelin keskustelusivulle voi halutessaan myös lisätä {{Artikkelin historia}}-mallineen. (esimerkki)

Mikäli keskustelussa katsottiin artikkelin olleen riittävän hyvä, artikkelin ehdotus-malline korvataan mallineella {{lupaava}} ja artikkeli linkitetään Wikipedia:Lupaavat artikkelit -sivulle. Lupaavan artikkelin oikeaan ylänurkkaan ilmestyy sininen kuvake:  

Lupaava artikkeli -statuksen menettäminenMuokkaa

Artikkeli voi pudota lupaavan artikkelin vaatimalta tasolta useilla eri tavoilla. Esimerkiksi aikaisemmin kriteerit täyttänyt artikkeli voi menettää lupaava artikkeli -merkintänsä, jos artikkelia ei päivitetä ja se ei ole enää ajan tasalla. Tällöin artikkelin voi laittaa uudestaan arvioitavaksi. Tämä arviointi tapahtuu samalla tavalla kuin lupaava artikkeli -merkinnän hakeminenkin. Arvioinnin aikana artikkeli joko korjataan tai arvioinnin tuloksena merkintä poistetaan.

TyökalujaMuokkaa

Asetusten pienoisohjelmat kohdasta löytyy kaksi arviointia helpottavaa pienoisohjelmaa. Merkittävyys- ja lupaava arviointi -kommentit näyttää kyseisillä luokkasivuilla viimeisimmät keskustelusivujen muutokset. Toinen pienoisohjelma refHelper puolestaan helpottaa viitteiden tarkistamista muuttamalla ne hiiren napsautuksella avautuviksi, jolloin viitteitä pystyy lukemaan viitatussa kohdassa ilman, että täytyy siirtyä sivun loppuun.