Wikipedia ei takaa tietojen oikeellisuutta

Wikipedia on vapaasti muokattavissa oleva tietosanakirja. Kuka tahansa, jolla on Internet-yhteys, voi muokata Wikipedian artikkeleja.

Wikipediasta löytyy paljon arvokasta ja totuudenmukaista tietoa, mutta Wikipedia ei kuitenkaan voi taata Wikipediassa olevan tiedon oikeellisuutta. Vaikka virheellisiä tietoja pyritään korjaamaan Wikipediassa, kenelläkään ei ole velvollisuutta korjata niitä, ja tästä syystä kaikki Wikipediasta löytyvä tieto toimitetaan lukijalle ilman takuuta oikeellisuudesta tai sopivuudesta mihinkään käyttötarkoitukseen.

Kukaan Wikipedian kanssa tekemisissä oleva ei ole millään tavalla vastuussa virheellisten tai loukkaavien tietojen olemassaolosta tai niiden käytöstä.

Wikipediassa oleva tieto tarjotaan käyttäjille ilmaiseksi ja ilman velvoitetta; tämän sivuston käyttö ei luo käyttäjän, Wikipedian tai kenenkään Wikipediaan liittyvän henkilön välille sopimus- tai vastuusuhdetta. Kenellä tahansa on rajattu oikeus käyttää ja kopioida materiaalia Wikipediasta, mutta tämä käyttöoikeus ei muodosta tai implikoi minkäänlaista sopimuksellista tai muunkaltaista korvausvastuuta.

Toisten osapuolten materiaali

Wikipedia saattaa sisältää muiden osapuolien tavaramerkkejä tai muita lailla suojattuja immateriaalisia hyödykkeitä. Ne kuuluvat omistajilleen eikä niiden käyttö Wikipediassa anna kenellekään oikeutta käyttää niitä muussa yhteydessä. Jos toisin ei mainita, Wikipedialla ei ole tosiasiallista suhdetta tavaramerkkeihin tai niiden omistajiin eikä Wikipedia siten voi myöntää kenellekään oikeutta käyttää kyseessä olevia tavaramerkkejä.

Laillinen asema

Wikipediasta löytyvä tieto saattaa rikkoa lakia joissain valtioissa, joiden alueelta Wikipediaa luetaan. Wikipedia ei rohkaise tai yllytä rikkomaan paikallisia lakeja tai asetuksia, mutta koska Wikipedian tieto on fyysisesti talletettu Yhdysvaltoihin, Wikipedia nauttii tallennuspaikassaan Yhdysvaltain perustuslain ja Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen kaikille suomaa sananvapautta. Kaikkien valtioiden lait eivät välttämättä takaa tätä vapautta, ja siksi Wikipedia ei voi olla vastuussa mahdollisista rikkomuksista, joita Wikipedian käyttäjä tekee lukiessaan Wikipediaa tai luodessaan hyperlinkkejä muista hyperdokumenteista Wikipediaan.

Tarvittaessa käänny asiantuntijan puoleen

Jos tarvitset tarkkoja neuvoja jostain aiheesta (esimerkiksi lääketieteellisiä tai lainopillisia neuvoja), käänny osaavan asiantuntijan puoleen.